Doorgaan naar artikel

‘ZuivelNL financieel op orde’

Foto: Van Assendelft Fotografie

Foto: Van Assendelft Fotografie

ZuivelNL is na sterke bezuinigingen en aanpassingen in 2021 financieel en organisatorisch op orde. De meldt de brancheorganisatie bij de presentatie van het jaarverslag over 2022. De algemene reserve liet eind 2022 een positief saldo zien van € 2,2 miljoen.

Voorzitter Arjan Schimmel geeft in het jaarverslag aan dat het ook gelukt is draagvlak voor ZuivelNL onder melkveehouders en zuivelondernemingen te behouden en verbreden. Zo sloot afgelopen jaar de Dutch Dairymen Board zich als lid aan en werd het NAJK een nieuwe partner.

Stikstof

Een van de dossiers waarin binnen ZuivelNL gezamenlijk werd opgetrokken is stikstof. Zo publiceerde ZuivelNL een notitie en factsheet over de economische gevolgen van het voorgenomen beleid en liet zij een sociale impact-analyse uitvoeren. Dit onderzoek waarschuwde voor een kaalslag op het platteland.

Data van melkveehouders

Ook het onderwerp ‘hoe om te gaan met data van melkveehouders’ stond afgelopen jaar prominent op de agenda. Hier werd tijdens sectorbrede bijeenkomsten over gesproken en gediscussieerd. Eerder was er kritiek van melkveehouders op het delen van gegevens met het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarop besloot het bestuur van ZuivelNL in juli 2022 daar met onmiddellijke ingang mee te stoppen. ZuivelNL geeft aan op dit thema 100% transparant te willen zijn.

Sectorinzet bij de deeltafel Melkvee- en Kalverhouderij

De brancheorganisatie laat ook weten veel tijd en energie te steken in ondersteuning van de sectorinzet bij de deeltafel Melkvee- en Kalverhouderij in het kader van het beoogde Landbouwakkoord. Datzelfde geldt voor het proces gericht op het afsluiten van een eventueel Convenant Dierwaardige Veehouderij.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin