ZuivelNL: verlies derogatie stort melkveebedrijven in rode cijfers

08-09 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het verlies van derogatie kan voor melkveebedrijven leiden tot een negatieve marge op de melkprijs, zegt ZuivelNL.

Het verlies van derogatie kan veel melkveebedrijven rode cijfers bezorgen. Dat voorziet ZuivelNL op basis van een analyse van VLB in opdracht van LTO. Het verlies van derogatie kost melkveebedrijven tussen de € 1,67 en € 2,22 per 100 kilo melk aan extra kosten voor mestafzet en € 0,87 per 100 kilo melk aan extra kosten voor aankoop van kunstmest.

“Gegeven het feit dat de gemiddelde marge op een melkveebedrijf de afgelopen vijf jaar € 2 per 100 kg melk bedroeg, leidt verlies van derogatie hiermee dus tot een negatieve marge”, oordeelt ZuivelNL.

Grote verschillen tussen bedrijven

De verschillen tussen bedrijven zijn groot. Intensieve bedrijven met derogatie ondervinden meer negatieve effecten dan extensieve derogatiebedrijven. Voor een intensief bedrijf met 4 GVE per hectare met 60 hectare variëren de extra kosten tussen de € 30.840 en € 47.520 op jaarbasis. Voor een extensief bedrijf met 2 GVE per hectare gaat dit om € 12.540 tot € 28.860 per hectare.

Bedrijven op klei en veen ondervinden meer nadelige gevolgen van het verlies van derogatie dan bedrijven op zand en löss. Dat komt omdat de bedrijven op klei en veen meer mestruimte hebben die vervangen mag worden met kunstmest. Gemiddeld voor de hele melkveehouderij kost het verlies van derogatie tussen de € 23.000 en 28.000 op jaarbasis, aldus Zuivel NL. “De uiteindelijke, daadwerkelijke impact zal uiteraard sterk afhankelijk zijn van onder andere de prijzen van mestafzet en van kunstmest.”

De brancheorganisatie wijst er ook op dat extensiveren van de melkveehouderij, een van de oplossingsrichtingen in het kader van het stikstofbeleid, een groot risico vormt voor het verdienmodel van melkveebedrijven.

Ook zorgen over gevolgen akkerbouw

Veel belangenorganisaties uiten hun zorgen over het verlies van derogatie. LTO Nederland is niet alleen bezorgd over de melkveehouderij, maar ook over de gevolgen voor de akkerbouw. Die sector krijgt ook te maken met aanvullende regels uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zoals bufferstroken en aanscherping van gebruiksnormen. Hoewel de eerste gewassen voor teeltseizoen 2023 al gezaaid zijn, weten akkerbouwers nog steeds niet waar ze aan moeten voldoen.

Loonwerkersorganisatie Cumela vreest voor de gevolgen voor loonwerkerbedrijven, nu ze in sommige gebieden een derde minder mest mogen uitrijden.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer