ZuivelNL worstelt met onderdelen KoeMonitor

ZuivelNL heeft, anders dan de organisatie eerder dit jaar meldde, nog steeds niet alle onderdelen van het KoeMonitor-programma in handen.

Het onderdeel Koekompas is bijvoorbeeld nog steeds eigendom van de Stichting Koekompas, bevestigt Henry Voogd.

De stichting staat ingeschreven op zijn adres, de zuivelindustrie oefent er alleen bestuurlijke invloed uit. ZuivelNL debatteert onderling nog steeds over de vraag of ze KoeKompas zal kopen en, zo ja, tegen welke voorwaarden en prijs. Afgelopen woensdag kwam het bestuur er niet uit. Volgende week wordt er opnieuw over gepraat.

KoeAlert

Ook over KoeAlert, een van de twee andere onderdelen, is nog veel discussie. Het is nog steeds niet 100% helder of dit programma helemaal voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Officiële Controle Richtlijn (OCR) van de Europese Unie. De Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) meent dat KoeAlert niet volstaat. Er zou een volstrekt onafhankelijk toezicht nodig zijn.

Deze vraag is van belang, want: is KoeAlert niet goed genoeg, dan krijgt de zuivel problemen met de exportcertificering. Per 2021 moet daar duidelijkheid over zijn, stelt ook controleur het COKZ.

Onderzoek door ACM naar KoeMonitor

Ook op andere punten nemen de zorgen over KoeMonitor toe. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een onderzoek opgestart om helder te krijgen of het systeem niet marktverstorend werkt. De organisatie heeft contact opgenomen met diverse klagers, zo is bevestigd.

Tenslotte is ook de Autoriteit Persoonsgegevens in actie gekomen naar aanleiding van gemelde zorgen over de gegevensbescherming. Is helder met wie alle ingezamelde gegevens worden gedeeld en wie welke gegevens mag inzien?

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.