Business Development & Innovatie voor de Food & Agribusiness

Datums: 11 en 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni 2023

Succesvol inspelen op trends en ontwikkelingen is voor veel bedrijven een stevige uitdaging. Mensen werkzaam in de food- en agrisector overtuigen van uw product of dienst vergt creativiteit en innovatiekracht. Maar hoe speelt u effectief in op de markt van morgen met de juiste toegevoegde waarde? Na afloop van de collegereeks Business Development & Innovatie voor Food & Agribusiness bent u beter in staat om voor uw organisatie (product)ontwikkeling en -vernieuwing om te zetten naar concrete stappen. Ook weet u tot een innovatiestrategie te komen in lijn met uw bedrijfsstrategie en kunt u omgaan met interne weerstanden. U bent in staat om de vernieuwingsstrijd aan te gaan en mensen weer voor u te winnen. U wordt geïnspireerd door vooraanstaande hoogleraren en sprekers uit de praktijk!

De collegereeks wordt georganiseerd in samenwerking met Food & Agri Business Academy en Nyenrode Business Universiteit. Met inspirerende hoogleraren en sprekers uit de praktijk!

Krijg tijdens deze collegereeks onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Waar liggen kansen voor het leveren van toegevoegde waarde in de food- en agrisector?
 • Wat maakt een innovatie tot een succes?
 • Welke rol spelen big data?
 • Hoe vergroot ik het innovatief vermogen om voorop te lopen in een concurrerende markt?
 • Hoe start ik een effectief innovatieproces en neem ik anderen hierin mee?
 • Welke strategische concepten zet ik in bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten voor de ondernemers van morgen
 • Hoe toon ik leiderschap in het vernieuwingsproces?

 

“Vooral de combinatie van wetenschap met eigen praktijk ervaring van de docenten heeft me aangesproken, tijdens deze collegereeks. Op deze wijze was het mogelijk om zaken direct in de eigen omgeving toe te passen. Nieuwe technologieën toepassen en verdienmodellen opzetten zonder daarbij de klant uit het oog te verliezen; daar draait het volgens mij om! Ondanks dat ik besloten had om de colleges online te volgen was er een goede interactie mogelijk met de overige deelnemers. Samengevat een aantal zeer interessante bijeenkomsten met een professionele onderbouwing om zelf nieuwe stappen te kunnen zetten. Dank aan alle docenten voor het delen van alle kennis en ervaring!”

-General Manager DACH-region Koppert Biological Systems

 Aanmelden

 Brochure downloaden

Programma

 • College 1 | Het versterken van de innovatiemindset

  Deze masterclass richt zicht op de praktische acties die u in uw food & agribusiness kunt nemen ter versterking van innovatiekracht.  Hoe kunt u innovatiekansen ontdekken en benutten? Hoe zorgt u ervoor dat u de creativiteit van uw medewerkers benut om ambitieuze doelen te realiseren? Hoe creëert u een innovatiecultuur? De masterclass is interactief en er is veel ruimte tot dialoog. Deelnemers formuleren hun inzichten in een eigen mindmap die zal uitgroeien tot een actieplan voor uw organisatie. In de laatste 15 minuten van het college houdt prof. Gaspersz een connected thinking sessie met de deelnemers, die circa 100 kansen voor uw onderneming zullen opleveren. Die krijgt u achteraf toegestuurd.

  • 3 effectieve methoden om de innovatiekracht in een organisatie te vergroten
  • Hoe versterkt u het innovatiegericht leiderschap?
  • Leer het geheim van de meest innovatieve organisaties
 • College 2 | Snelle technologische ontwikkelingen: moeten we ons aanpassen? En zo ja, hoe dan?
  • Trends en technologische ontwikkelingen die ondernemingen in de food & agrisector raken
  • Processen lopen nu nog vaak op de oude manier, moet het anders?
  • Verbeteren van processen en van ketens
  • Lean denken en doen als handvat voor verbeteringen van werkwijzen
 • College 3 | Veranderen: the eye of the beholder

  Leiderschap wordt vormgegeven in het proces tussen de persoon van de leider, de kenmerken van de volgers en die van de situatie. Leiderschap komt dan tot uitdrukking in de bekwaamheid van een leider om anderen te beïnvloeden en in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en het succes van de afdeling of organisatie waar zij werken. Het gaat daarbij in feite steeds om de vraag over de mate van ‘fit’ tussen leider, medewerkers en context. In de bijeenkomst gaan we nader in op de volgende vragen:

  • Wat voor leiders hebben we in de Food & Agribusiness nodig?
  • Wat doen effectieve leiders en hoe word je een effectieve leider?
  • Wat is de invloed van maatschappelijke economische ontwikkelingen op de eigen organisatie, op business development en op het denken over leiderschap in de organisatie?
  • In welke fase van de groeicurve zit de eigen organisatie en welke veranderstrategie vereist dat?
 • College 4 | Business development en strategie

  Innoveren kun je niet alleen, maar doe je met andere partijen in netwerken. De nieuwste ontwikkeling is om groter te denken en in ecosystemen tot doorbraakinnovaties, schaalvergroting en impact te komen. In het college zal dieper worden ingegaan op hoe ‘thinking big’ handen en voeten gegeven kan worden.

  • Wat betekent netwerkend innoveren?
  • Hoe benut je het voordeel van samenwerken (collaborative advantage) in de internationale concurrentiestrijd?
  • Waarom zijn ecosystemen geschikt voor innovaties rondom complexe vraagstukken?
  • Hoe organiseer je dat en wat is de rol van Webbers als ultieme connectoren in ecosystemen?
 • College 5 | Innovatie in de primaire sector

  Een gezonde land- en tuinbouw vormt de basis voor een gezonde food- en agribusiness. Dat is het uitgangspunt voor dit college. In die zin wijkt dit college af van de overige colleges; in dit college ligt de nadruk op de primaire sector, de land- en tuinbouw en op de specifieke uitdagingen rondom innovaties in deze sector.

  Want de sector is innovatief. We bespreken de verschillende voorbeelden van innovaties. Je kunt vragen stellen bij die innovaties. Wat merken consumenten ervan? Wat dragen die innovaties bij aan de strategische positie van de Nederlandse land- en tuinbouw? Kunnen we een toonaangevende producent blijven van komkommers? Van prei? We staan in dit kader ook stil bij de maatschappelijke functie van boeren en tuinders.

  We gaan verder uitgebreid in gesprek over de wijze waarop de verkoop en distributie van land- en tuinbouwproducten nu is georganiseerd. Zeker: de manier waarop ‘de keten’ is georganiseerd heeft de afgelopen decennia beslist bijgedragen aan het succes van Nederlandse boeren en tuinders. Maar… helpt de huidige organisatie van de keten boeren en tuinders voldoende bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Anders gezegd: stimuleert de huidige opzet van de keten innovatie of remt deze innovatie?
  Tot slot staan we stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van marketing van agrarische producten. Kunnen we merken ontwikkelen? Moeten we dat wel willen? En… wat zijn alternatieven?

 • College 6 | Big Data: Big Challenge, Big Threat, Big Value or…Big Hype?

  In het college gaat Sjaak Wolfert in op het ‘Waarom, Wat, en Hoe’ van big data en datagedreven business model innovation. Hoe is de wereld, als het om data gaat, de laatste jaren veranderd? Waarom is big data analytics een belangrijke digitale innovatie die hoog op menig managementagenda staat en waarom investeren organisaties aanzienlijk in big data en data science? Hoe kunnen organisaties waarde met data creëren door zowel het verbeteren van het bestaande business model als door nieuwe data-gedreven business modellen te ontwikkelen. Dit zijn vragen die tijdens het college beantwoord zullen worden. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd dat big data een ‘disruptive innovation’ is die grote consequenties voor veel organisaties kan hebben.

  • Introductie Big Data Analytics.
  • Wat, waarom en hoe van big data analytics.
  • Data-gedreven business model innovation.

Sprekers

Prof.dr. Henk W. Volberda
Prof.dr. Henk W. Volberda
Professor of Strategic Management & Innovation | Int. Strategy & Marketing Group Amsterdam Business School University of Amsterdam

Strategie en innovatie-expert Henk Volberda richt zich in zijn onderzoek op verschillende thema’s: digitale transformatie, technologische disruptie, concurrentievermogen, nieuwe businessmodellen, en nieuwe organisatievormen. De leerstoel van Volberda is ondergebracht bij de sectie Strategy & IB van de ABS. Volberda geeft binnen de ABS onderwijs op het gebied van digital business, onder meer binnen verschillende tracks van de master Business Administration en in de executive masters MBA (Business Administration).

Ron Mulders
Ron Mulders
Voorzitter Nederlandse Fruittelers Organisatie en oud-directeur van Royal ZON

Ron Mulders (1960) studeerde Technische Bedrijfskunde. Hij vervulde verschillende managementfuncties bij Stork, Twynstra Gudde en Veiling ZON. In vrijwel alle functies was innovatie een leidend thema. Sinds kort is hij voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie en Portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO. In beide functies speelt innovatie een belangrijke rol: de Nederlandse land- en tuinbouw staat voor enorme uitdagingen. Innovatie moet antwoorden bieden voor die uitdagingen.

Dr. Jeroen van der Velden
Dr. Jeroen van der Velden
Universitair hoofddocent Strategy Alignment en directeur van het Center for Strategy, Organization & Leadership, Nyenrode Business Universiteit

Dr. Jeroen van der Velden is universitair hoofddocent Strategy Alignment en directeur van het Center for Strategy, Organization & Leadership aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is gefascineerd door de manier waarop digitalisering organisaties en het dagelijkse leven van mensen beïnvloeden en veranderen. Zijn advies, onderwijs en onderzoeksactiviteiten bestrijken een breed werkgebied, van strategisch management tot organisatorisch ontwikkeling, digitale transformatie en veranderingsmanagement.

Henk Kievit
Henk Kievit
Directeur Nyenrode faculty Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship en programmadirecteur Modular Executive MBA programs for Food & Innovation / Business & IT / Public & Private
Prof. dr. Jaap van Muijen
Prof. dr. Jaap van Muijen
Hoogleraar of Organization Behavior, Nyenrode Business Universiteit

Prof. dr. Jaap van Muijen heeft sinds 2001 de leerstoel psychologie in het bijzonder persoonlijke en leiderschapsontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit. Daar was hij chairman van het center LAPD, vervolgens clusterdirecteur en Head of the Faculty. Sinds 2007 heeft hij zijn eigen adviesbureau Sense of Leadership en heeft zowel nationaal als internationaal leiderschaps- en verandermanagementprogramma’s ontworpen en uitgevoerd.

Dr. Sjaak Wolfert
Dr. Sjaak Wolfert
Strategic Senior Scientist Data Science and Information Management in Agri-Food

Dr. Sjaak Wolfert studied at Wageningen University and is currently Strategic Senior Scientist Data Science and Information Management in Agri-Food. Important study topics are the application of Internet of Things and Big Data with special attention to socio-economic aspects such as data sharing, business modelling and governance. He is affiliated with the Information Technology Group of Wageningen University and was president of the European Federation of ICT in Agriculture (EFITA).

Praktische informatie

 • Voor wie?

  Deze collegereeks is ontwikkeld voor medewerkers, managers en adviseurs uit de food- & agribusiness die verantwoordelijk zijn voor of betrokken bij (new) business development en innovatie. U bent bijvoorbeeld product manager, marketing manager, directeur strategie, innovatiemanager, MT-lid of directielid.

 • Vooropleiding

  De opleidingen van Food & Agri Business Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

 • Aanmelden

  Meld u aan door op “aanmelden” te klikken en vul het formulier in. Heeft u vragen over het inschrijven? Mail naar aanmeldingen.events@misset.com of bel met onze administratie via 0314 35 81 05.

 • Deelnametarief

  € 2.295,- (exclusief btw) per persoon.

 • Studiebelasting

  Buiten de colleges is er geen studiebelasting in de vorm van zelfstudie of opdrachten. Uiteraard wordt u uitgedaagd het geleerde direct in uw dagelijkse praktijk toe te passen.

 • Opzet collegereeks

  De collegereeks bestaat uit 6 verschillende colleges.

  Iedere college dag willen we graag om 15.30 uur starten. Daarom ontvangen wij u graag om 15.00 met koffie of thee. Vervolgens wordt er om 17.00 uur een maaltijd geserveerd. Van 18.00 uur tot 19.30 uur vindt deel 2 van het college plaats. Dieetwensen graag van te voren doorgeven.

Partners

Bekijk ook eens onze andere collegereeksen:

Beheer