Skip to content

Collegereeks Sustainability voor de Food & Agribusiness

Sustainability-collegereeks-banner

Data: 15, 22 en 29 mei en 5, 12 en 19 juni 2024

Sustainability vormt de ruggengraat van de toekomst van voedselproductie. In een wereld waar duurzame, gezonde keuzes centraal staan, bevindt de food- en agrisector zich in een dynamisch landschap waarin duurzaamheid een essentiële rol speelt. Het bewandelen van deze weg naar een duurzame toekomst is een uitdaging die tal van mogelijkheden en tegelijkertijd obstakels met zich meebrengt.

Van het exploreren van nieuwe winstmodellen tot het implementeren van circulaire landbouwpraktijken, van het omarmen van natuurvriendelijke productiemethoden tot het verkorten van distributiekanalen en het transformeren van voedselsystemen, de horizon van mogelijkheden is breed maar soms ook tegenstrijdig. In de praktijk zien we een veelzijdige benadering waar bedrijven gelijktijdig streven naar diverse, soms conflicterende doelen.

Deze uitdagingen zijn geen eenvoudige kwesties om aan te pakken voor bedrijven die actief zijn in de food- en agrisector. Het vereist begrip van de complexe verwevenheid van de verschillende belangen om hier op in te kunnen spelen. Een belangrijke stap naar het verzekeren van een veerkrachtige, duurzame toekomst voor voedselproductie is dan ook het vergaren van nieuwe inzichten door organisaties in de gehele voedselketen.

Hoe kunnen we samen werken aan een innovatieve, veerkrachtige en natuurvriendelijke toekomst voor de food- en agrisector? Deelname aan de collegereeks Sustainability biedt deze mogelijkheid. Door professionals uit diverse schakels van de keten. Gezamenlijk uitdagingen bespreken en als elkaars klankbord fungeren, samen bouwen aan een robuuste en duurzame toekomst voor voedselproductie.

Waarom deelnemen aan de collegereeks Sustainability?

  • ➡ Perspectief op uitdagingen sustainability in agro- en markttransformatie;
  • ➡ Inzicht in de uitdagingen van de voedseltransitie;
  • ➡ Inzicht in nieuwe consument- en foodretail keuzes;
  • ➡ Het maken van duurzame keuzes vanuit strategisch perspectief;
  • ➡ Leer de voedselketen in een breder mondiaal perspectief te plaatsen;
  • ➡ Kansen zien voor nieuwe verdienmodellen voor jouw organisatie en voor jezelf persoonlijke ontwikkeling;
  • ➡ Bewustwording ten aanzien van het continu besef van grote transities en verbetering in de voedselketen;
  • ➡ Leer van én met elkaar.

Programma

Speakers

Practical info

Meer info

Bekijk ook eens onze andere collegereeksen:

Data: 15, 22 en 29 mei en 5, 12 en 19 juni 2024

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin