Skip to content

CEO FrieslandCampina mag laten zien wat hij waard is

Je kunt het bijna sneu noemen voor de nieuwe CEO van FrieslandCampina.

Jan Derck van Karnebeek, CEO van FrieslandCampina. Foto: FrieslandCampina

Jan Derck van Karnebeek, CEO van FrieslandCampina. Foto: FrieslandCampina

Je kunt het bijna sneu noemen voor de nieuwe CEO van FrieslandCampina.

Net anderhalve maand aan boord en dan al zulke slechte cijfers. Maar CEO Jan Derck van Karnebeek kan zijn handen in onschuld wassen. De gekelderde winst komt op het conto van zijn voorganger Hein Schumacher die nu bij Unilever aan het roer staat.

Producten gemaakt met relatief duur ingekochte melk moesten tegen sterk gedaalde prijzen de markt op

Maar ook hem is het toch moeilijk aan te rekenen. De winstdaling van 94% (!) is vooral het gevolg van hectische marktomstandigheden. De pijlsnelle prijsstijgingen op de zuivelmarkt van vorig jaar zijn gevolgd door bijna even snelle dalingen dit jaar. Vorig jaar pakte dat gunstig uit voor de bedrijfsresultaten, de melkprijs én de inkomens van de melkveehouders, nu is het omgekeerd. Producten gemaakt met relatief duur ingekochte melk moesten tegen sterk gedaalde prijzen de markt op. Extra tegenslag is dat de consument minder koopkracht heeft. Dat laatste blijft voorlopig zo.

Het coöperatieve karakter van FrieslandCampina

Gevolg: ingestorte winst, geen interim-nabetaling voor de leden en bittere noodzaak om kosten te besparen. Hier laat zich het coöperatieve karakter van FrieslandCampina voelen. Snel en heftig snijden in de inkoopkosten zit er niet in. De garantieprijs staat, aan de systematiek wordt niet getornd. En dat is maar goed ook. Waartoe zijn wij hier op aarde? Die vraag moet men zich in Amersfoort steeds blijven stellen. Het antwoord: melk van de leden zo goed mogelijk tot waarde brengen.

Een zo hoog mogelijke winst is nooit een doel op zich, winst is alleen belangrijk om de gezondheid en continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Dat brengt ons terug bij het begin. Reden voor paniek lijkt er niet, maar deze cijfers maken stevig bijsturen wel nodig. Van Karnebeek mag laten zien wat hij waard is.

Snel delen

Afbeelding
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin