Doorgaan naar artikel

Onszelf in de nationale eiwit-etalage zetten

We moeten onszelf in de kijker zetten met een nationale eiwit-etalage om de potentie van de eiwittransitie in Nederland te verzilveren.

EiwittransitiekaartNL

Duurzame eiwitten én kennis, in Nederland geproduceerd of gegenereerd, vinden internationaal hun weg en genereren over de hele wereld duurzame en economische impact. - Foto: Canva/MarkRubens

‘Turning a serious business into serious business’. Lezers die mij al langer volgen, herkennen deze lijfspreuk. Een serieuze, volwassen bedrijfstak is voorwaardelijk voor een succesvolle eiwittransitie.

Al twee decennia houd ik een database bij. Met daarin bedrijven en organisaties die zich richten op de vermarkting van relevante kennis, technologie en producten. Van algenproducent tot eiwitbrouwer, van veredelaar tot haververwerker, van onderzoeksinstelling tot vegetarische slager. De snel langer wordende lijst hint op groeiend economisch belang. Maar een hint is niet genoeg.

Groeiende eiwit-bedrijvigheid in kaart brengen

Provincie Gelderland voerde met The Protein Community een pilot uit om de groeiende eiwit-bedrijvigheid in kaart te brengen. Tussen 2017 en 2022 bleek het aantal Gelderse bedrijven in het eiwittransitiedomein te zijn verdubbeld tot boven de zestig. De werkgelegenheid steeg bovengemiddeld, de economische waarde kwam uit op meer dan € 100 miljoen. Als opvolging wordt nu gewerkt aan een landelijke Eiwittranstiekaart. Deze telt meer dan 400 actoren en meer dan 600 innovaties. Dagelijks wordt de lijst langer. Economische analyses worden nog uitgevoerd, lancering van de kaart staat gepland in dit voorjaar.

Ik durf al te claimen: ja, de eiwittransitie is serious business voor Nederland. De cumulatieve jaarlijkse omzet haalt met gemak € 1 miljard. Een groeiend deel hiervan is export. Duurzame eiwitten én kennis, in Nederland geproduceerd of gegenereerd, vinden internationaal hun weg en genereren over de hele wereld duurzame en economische impact.

De economische impact van Nederlandse eiwit-innovaties kan groeien tot meer dan € 10 miljard in 2030

Potentie eiwit-innovaties verzilveren

Ik durf nog iets te zeggen: de economische impact van Nederlandse eiwit-innovaties kan groeien tot meer dan € 10 miljard in 2030. En dan wordt het écht serieus, komen we in hetzelfde bereik als de huidige exportwaarde van vlees en zuivel. Kan, schrijf ik bewust. Om de potentie te verzilveren, moet er iets gebeuren. Waar landen als Canada, Singapore en Israël zich internationaal groots presenteren op het thema, met een duidelijke profilering en een centraal informatiepunt, doet Nederland dat nog niet.

We moeten ons in de kijker zetten met een nationale eiwit-etalage. Een one-stop-shop voor internationale bedrijven, investeerders, overheden, studenten et cetera. De basis hiervoor is al in 2021 gelegd: het Future Protein NL magazine. Uit te bouwen tot een platform waarop alle actoren en innovaties van de Eiwittransitiekaart NL makkelijk te vinden zijn. Op naar € 10 miljard in 2030!

Snel delen

Jeroen Willemsen The Protein Community
Jeroen Willemsen

Innovation Lead Protein Shift Foodvalley NL

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin