Doorgaan naar artikel

Prijsbewuste consument zet marge Arla onder druk

Arla’s prestatieprijs over de eerste helft van 2023 bleef met € 49,70 per 100 kilo vrijwel gelijk ten opzichte van de eerste helft van 2022. De gemiddelde voorschotmelkprijs kwam uit op € 48,20 per 100 kilo (H1 2022: € 46,60), zo blijkt uit publicatie van de halfjaarcijfers.'

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
Agri
De gemiddelde voorschotmelkprijs kwam uit op € 48,20 per 100 kilo. Foto: Ton Kastermans Fotografie

De gemiddelde voorschotmelkprijs kwam uit op € 48,20 per 100 kilo. Foto: Ton Kastermans Fotografie

Arla’s prestatieprijs over de eerste helft van 2023 bleef met € 49,70 per 100 kilo vrijwel gelijk ten opzichte van de eerste helft van 2022. De gemiddelde voorschotmelkprijs kwam uit op € 48,20 per 100 kilo (H1 2022: € 46,60), zo blijkt uit publicatie van de halfjaarcijfers.

De omzet van de zuivelonderneming steeg gedurende de eerste helft van het jaar met 10,7% naar ruim € 7 miljard. De stijging was voornamelijk een gevolg van prijsverhogingen in Arla’s retail- en foodservicekanalen. De winstmarge daalde zoals verwacht van 3% naar 1,5%. De nettowinst kwam daarmee uit op € 103 miljoen. Sowieso verliep het eerste halfjaar volgens Tuborgh grotendeels zoals van tevoren ingeschat. Alleen het negatieve valutaeffect van de historisch lage Zweedse kroon kwam als verrassing en kostte de onderneming meer dan € 100 miljoen.

Volumes melkproducten daalden

De eerste helft van 2023 stond in het teken van inflatiedruk, dalende prijzen van basiszuivelproducten en een verschuiving in consumentengedrag van merk- naar huismerk- en discountproducten. Arla’s merkenomzet groeide nog wel met 6,9%, voornamelijk als gevolg van omzetgroei voor de merken Lurpak en Arla. De volumes merkproducten, gecorrigeerd voor het desinvesteren van de Russische activiteiten, daalden echter met 5,1%. In Europa ging het om een daling van 5,7% en in derde landen was sprake van een daling van 4%. Opvallend is dat een aantal merken als Starbucks en Puck wel in volume bleef groeien.

Winstmarge onder druk

Een hogere inname van melk van leden-melkveehouders in combinatie met de verminderde vraag vanuit de retail leidde tot een groter aandeel van basiszuivelproducten die op de wereldmarkt moesten worden verkocht. De volumes in de divisie Global Industry Sales namen met 33,1% toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Als gevolg van dalende basiszuivelprijzen op de wereldmarkt zette dit de winstmarge onder druk.

Afname afzet foodservice

Als gevolg van de sterk fluctuerende marktomstandigheden nam het afzetvolume richting foodservice met 1,8% af, terwijl die in dezelfde periode een jaar eerder nog met 19% toenam. Tuborgh geeft aan dat de groeiniveaus in foodservice terugkeerden naar meer normale groeiniveaus in vergelijk met de uitzonderlijke groei na Covid-19 vorig jaar. Arla verwacht wat betreft foodservice in de tweede helft van dit jaar opnieuw positieve cijfers.

Onzekerheid grondstoffenmarkten

Voor de tweede helft van 2023 verwacht Arla dat de inflatiedruk zal afzwakken en de merkengroei weer langzaam aantrekt. De grondstoffenmarkten blijven gekenmerkt door onzekerheid. Tuborgh reageert voorzichtig op vragen over minder vraag naar melkpoeder vanuit China en de gevolgen voor de Nieuw-Zeelandse en in het verlengde de wereldzuivelmarkt. Wel geeft hij aan tevreden te zijn als de markt komende maanden stabiel blijft.

Verwachtingen

Wat betreft de omzet gaat Arla voor dit jaar uit van een bedrag tussen de € 13,2 en € 13,7 miljard, voornamelijk vanwege de effecten van dalende grondstofprijzen en valutaontwikkeling. Het winstpercentage komt naar verwachting uit tussen de 2,8 en 3%, volgens een woordvoerder een gevolg van zowel een lagere voorschotmelkprijs als betere prestaties van de onderneming.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin