Doorgaan naar artikel

Albert Heijn streeft naar 180 dagen weidegang voor Beter voor-zuivel

Melkveehouders die deelnemen aan het Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn moeten hun koeien langer buiten laten lopen.

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Sustainable food
Koeien binnen het AH-programma Beter voor Natuur &Boer moeten gemiddeld 180 dagen naar buiten. Dit was 120 dagen. - Foto: Henk Riswick, Logo: AH premium

Melkveehouders die deelnemen aan het AH-programma Beter voor Natuur & Boer krijgen naast de bestaande de norm voor weidegang, van 120 dagen, een nieuw streefgetal van 180 dagen. - Foto: Henk Riswick, Logo: AH

Melkveehouders die deelnemen aan het AH-programma Beter voor Natuur & Boer krijgen naast de bestaande norm voor weidegang, 120 dagen, een nieuw streefgetal van 180 dagen.

Albert Heijn (AH) komt met een streefwaarde voor weidegang voor koeien van 180 dagen. Dit streefgetal komt naast de bestaande norm van 120 dagen per weideseizoen. De streefwaarde geldt voor de 450 melkveehouders die binnen het zuivelassortiment deelnemen aan het Beter voor Natuur & Boer-programma. Zij krijgen voor extra inspanningen op duurzaamheid een plus van 5 cent bovenop de prijs van weidemelk.

Beter voor-programma open voor derden

Beter voor is geen keurmerk. Dat kwam de supermarktketen met name in een uitzending van Keuringsdienst van waarde in september 2022 op kritiek te staan. Recent kondigde AH aan het Beter voor-programma open te stellen voor andere partijen en het ‘private bedrijfslogo’ te willen transformeren naar een breed toegankelijk topkeurmerk van Milieu Centraal.

De inhoud van het Beter voor-programma wordt volgens AH in samenwerking met boeren en telers ontwikkeld. Voor zuivel gebeurt dat in samenwerking met zuivelonderneming Royal A-ware, tot nu toe de enige leverancier van AH-zuivel onder het Beter voor Koe, Natuur & Boer-beeldmerk.

Beweging van koeien monitoren

Naast het streven naar meer weidegang gaat Albert Heijn samen met een groep leveranciers van A-ware het lopen van koeien in de stal monitoren en waar nodig verbeteren. Daar komt een zogenoemde mobiliteitsscore voor. Uiteindelijk is de bedoeling dat het lopen met behulp van ‘intelligente camera’s’ wordt beoordeeld.

Ook uiergezondheid krijgt meer aandacht. Samen met boeren wordt een programma opgezet om te komen tot een meetbare betere uiergezondheid.

Melkveehouders natuurinclusief laten werken

Binnen het Beter voor Natuur & Boer-programma zijn volgens de supermarktketen natuur en biodiversiteit belangrijke vaste onderdelen. Uit berekeningen van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) blijkt volgens AH dat 91% van de melkveehouders, waar de supermarktketen mee samenwerkt binnen het programma, natuurinclusief werkt. Het doel is om dit naar 100% te brengen.

CLM heeft bij de beoordeling van de bedrijven gebruikgemaakt van de Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij van provincie Noord-Brabant. In deze handreiking worden bedrijven onder meer beoordeeld op percentage blijvend grasland, het stikstofbodemoverschot en agrarisch natuurbeheer.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin