Skip to content

Ierse zuivelindustrie wijst krimp veestapel af

De Ierse zuivelsector loopt te hoop tegen voornemens om de veestapel fors in te krimpen in verband met het klimaatbeleid.

Updated on:
Business
Achtergrond
Agri
Het aantal koeien in Ierland (1,6 miljoen) moet volgens een voorstel de komende drie jaar jaarlijks 65.000 omlaag. Foto: Canva/Mark Heighes premium

Het aantal koeien in Ierland (1,6 miljoen) moet volgens een voorstel de komende drie jaar jaarlijks 65.000 omlaag. Foto: Canva/Mark Heighes

De Ierse zuivelsector loopt te hoop tegen voornemens om de veestapel fors in te krimpen in verband met het klimaatbeleid.

Melkveehouders en de zuivelindustrie in Ierland hebben sinds de opheffing van de quota vele miljoenen geïnvesteerd in nieuwe stallen, nieuwe machines en technologie en nieuwe koeien. Pas de laatste tijd beginnen ze daar de vruchten van te plukken. De nieuwe verordeningen dat zo’n 200.000 melkkoeien moeten verdwijnen om aan de klimaateisen te voldoen, worden dan ook niet aanvaard.

Plannen voor terugdringen methaanuitstoot

Dairy Industry Ireland (DII), de koepelorganisatie voor de Ierse zuivelindustrie, laat er geen twijfel over bestaan. De plannen waar de regering op broedt moeten van tafel. Op broedt, want die plannen worden wel informeel besproken in een Food Vision Dairy Group, maar zijn nog steeds niet officieel bevestigd.

Het aantal melkkoeien is momenteel rond de 1,6 miljoen. Ter tafel ligt dat het aantal melkkoeien in Ierland drie jaar achtereen met 65.000 te verminderen. Dit om de methaanuitstoot terug te dringen en de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat is naast het terugdringen van de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest, het andere hoofdpijndossier voor de Ierse melkveehouders.

Evenwichtige aanpak essentieel

DII stelt dat de zuivelsector ‘zijn concurrentievoordelen op de wereldmarkten verder kan versterken en tegelijkertijd een betekenisvolle en geavanceerde klimaatbijdrage kan leveren, zonder de economische waarde in gevaar te brengen’. De organisatie benadrukt dat de vraag naar zuivel in de wereld blijft groeien en ‘als we het niet hier in Ierland produceren, het ergens anders vandaan moet komen’.

Directeur Conor Mulvihill: “De Ierse zuivelindustrie investeert in technologie en procesverbetering om te voldoen aan de veranderende consumentenvraag en aan de milieuverplichtingen. Om dat te kunnen blijven doen, is een evenwichtige aanpak essentieel. De prijs is enorm. In 2020 droeg de zuivelsector ondanks corona en brexit € 13,1 miljard bij aan de Ierse economie. We onderschatten de grote uitdagingen van de milieudoelen niet en we willen er alles aan doen om die samen met onze partners te halen. Maar dan moet de regering wel met voldoende steun over de brug komen, in het belang van het Ierse platteland.”

Ernstige gevolgen verwerkende coöperaties

Irish Cooperative Society (Icos), de koepel van coöperaties als Tirlán, Lakeland en Dairygold, is ook sterk tegen de plannen gekant. Voorzitter Niall Matthews van de commissie zuivelzaken: “Wij geloven niet dat de voorstellen kunnen bijdragen aan een levensvatbare en duurzame zuivelindustrie in de toekomst. Een beleid invoeren dat de melkstroom gaat beperken, kan ernstige gevolgen hebben voor de verwerkende coöperaties. Welke regeling om de emissies terug te dringen dan ook wordt bedacht: het mag geen gevolgen hebben voor de melkvolumes die beschikbaar zijn voor de verwerking bij de coöperaties. De reductie in emissies kan bereikt worden door op wetenschap gebaseerde maatregelen op de boerderij en door nieuwe technologieën in te voeren.” Matthews voegt daar een financiële eis aan toe: “Als het aantal koeien omlaag moet en daardoor het rendement op de door ons gedane investeringen minder wordt, dan moet dat hoe dan ook volledig gecompenseerd worden.”

Lees ook: Zuivelexport EU: Algerije koopt dubbel zoveel mageremelkpoeder

Snel delen

Afbeelding
Ruud Peijs

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin