Onderzoek: exportrestricties negatief voor voedselprijzen en voedselzekerheid

30-06 | |
Overslaan van gerst in de haven van Rostov aan de Don. - Foto: ANP
Overslaan van gerst in de haven van Rostov aan de Don. - Foto: ANP

Het verbieden van export van producten heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de wereldmarkten, maar ook voor het exporterende land. Dat meldt het Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES).

Volgens de onderzoekers zorgen exportrestricties niet voor een goedkoper aanbod op de nationale markt en voor meer nationale voedselzekerheid. Uit het onderzoek blijkt dat de prijzen in het land alsnog mee zullen stijgen met de internationale prijzen. Dit geldt met name voor restricties die de export niet compleet stilleggen, maar extra heffingen invoeren.

Daarnaast stijgt ook de productieprijs omdat middelen als gewasbeschermers en kunstmest duurder worden, maar de verkoopprijzen stijgen niet hard genoeg mee. Het inperken van de vrije markteconomie leidt op den duur ook tot verminderde productie doordat er minder investeringen gedaan kunnen worden door lagere opbrengsten.

Voedselzekerheid

De exportrestricties zijn ook nadelig voor de gehele wereldbevolking doordat het aanbod van bijvoorbeeld graan, suiker of palmolie wordt verminderd. Dit zorgt voor hogere verkoopprijzen en dit raakt met name de armste delen van de wereld, met grote problemen voor de voedselzekerheid tot gevolg.

De onderzoekers stellen dat ook dat er meer gedaan moet worden om exportrestricties te verminderen, en dat afspraken gemaakt moeten worden zodat het helemaal niet meer voorkomt.

In het onderzoek is gekeken naar de gevolgen van de exportrestricties in 2007-2008. Daaruit blijkt dat dit leidde tot hogere prijzen voor voedsel en de productie ervan in het land met de restricties. In de periode van 2007-2008 stelden 33 landen exportrestricties in, zoals India op verschillende soorten rijst.

Restricties in 24 landen

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de langzame opbouw van export door de coronacrisis hebben op dit moment 24 landen restricties in gesteld. Indonesië besloot de palmolie-export aan banden te leggen en India exporteert geen graan meer.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer