Skip to content

Landbouwsteun wereldwijd naar record

De steun van overheden aan de landbouw heeft afgelopen jaren een record bereikt.

Landbouwsteun Oeso

Voor het eerst staat China bovenaan de lijst. Het land is goed voor meer dan een derde van de totale landbouwsubsidies wereldwijd. Foto: Canva

De steun van overheden aan de landbouw heeft afgelopen jaren een record bereikt. Wereldwijd gaat het om $ 851 miljard in 54 landen.

Dat meldt Oeso, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dit is tweeënhalf keer zo veel als twintig jaar geleden. De totale productiewaarde van de agrarische sector steeg in diezelfde periode met een factor 3,6. In relatieve zin is er dus een afname van de steun.

China is grootste ondersteuner van landbouw

Van de steun ging $ 630 miljard naar individuele producenten, in de jaren 2020-2022. In de jaren voor de coronacrisis ging het nog om $ 525 miljard. Dit bedrag bestaat voor iets minder dan de helft uit geld van belastingbetalers dat de overheid middels rechtstreekse inkomenssteun of subsidies naar de producenten schuift. Iets meer dan de helft van het bedrag bestaat uit inkomenseffecten van prijsondersteuning en handelstarieven.

De Europese Unie is lang niet de grootste ondersteuner. Voor het eerst staat China bovenaan de lijst. Het land is goed voor meer dan een derde van de totale landbouwsubsidies wereldwijd. Daarna komen India, de Verenigde Staten en de Europese Unie die elk goed zijn voor rond 14% van de totale steun.

Consumenten en andere kopers van agrarische grondstoffen kregen $ 115 miljard steun, een verviervoudiging in twintig jaar tijd. Oeso stelt vast dat dit niet opweegt tegen het prijsopdrijvende effect van handelsbarrières en andere vormen van prijsbeleid.

Landbouwsteun heeft negatieve uitwerking op economische groei

Oeso staat zeer kritisch tegenover landbouwsteun. Ondersteuning verstoort markten en vergroot vaak de milieubelastende effecten van landbouw. Secretaris-Generaal Mathias Cormann zei bij de presentatie van het rapport dat de landbouwsteun een negatieve uitwerking heeft op de economische groei en de landbouw hindert in de benodigde aanpassing aan het veranderende klimaat. Hij roept daarom op tot hervormingen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft steeds meer effect op de agrarische productie, stelt Oeso ook vast. Sommige regio’s zien hun productie misschien toenemen, maar andere ondervinden grote nadelen van toenemende weersextremen. In het grootste deel van de wereld moet de landbouw zich aanpassen aan verslechterende productieomstandigheden. De organisatie heeft een inventarisatie gemaakt van wat overheden voor de landbouw doen aan aanpassing aan klimaatverandering en komt tot een lijst van 600 maatregelen. Het budget voor duurzame doelen en innovatie is relatief kleiner geworden, van 16 naar 12,5%.

Om de landbouw robuuster te maken doet Oeso zes aanbevelingen. Bovenaan staat prijsondersteuning en andere ondersteunende maatregelen gericht op specifieke grondstoffen.

Ontwikkeling wereldwijde steun. In absolute zin is er een record, afgezet tegen de totale agrarische productiewaarde is er een daling. China is de grootste ondersteuner.  Bron: OECD
Ontwikkeling wereldwijde steun. In absolute zin is er een record, afgezet tegen de totale agrarische productiewaarde is er een daling. China is de grootste ondersteuner. Bron: OECD

Snel delen

Afbeelding
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin