Doorgaan naar artikel

Onderzoekers WUR: zes knopen doorhakken over landbouw en voedsel

Wageningse onderzoekers hebben zes dillema's geïdentificeerd rond landbouw, voedsel en natuur waarover snel besluiten moeten worden genomen.

Geüpdatet op:
Nieuws
Sustainable food
Een van de dilemma's die WUR heeft geïdentificeerd is: houden we dieren met het doel hoogwaardige eiwitten te produceren of worden dieren uitsluitend ingezet voor de ‘verwerking’ van gras en reststromen? - Foto: ANP

Een van de dilemma's die WUR heeft geïdentificeerd is: houden we dieren met het doel hoogwaardige eiwitten te produceren of worden dieren uitsluitend ingezet voor de ‘verwerking’ van gras en reststromen? - Foto: ANP

Nederland moet niet langer wachten met keuzes voor het landbouwsysteem, het natuurbeleid en de leefomgeving, vinden Wageningse onderzoekers. Zij hebben zes dilemma’s geïdentificeerd waarover besluiten moeten worden genomen.

“Uitstel van keuzes maakt de opgaven alleen maar groter”, aldus de onderzoekers van Wageningen University & Research. Zij hebben hun visiedocument gedeeld met minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema.

Zes dilemma’s op gebied van landbouw, voedsel en natuur

De onderzoekers identificeren zes dilemma’s waarover besluiten genomen moeten worden:

  1. Produceert de Nederlandse land- en tuinbouw voor de Nederlandse markt, de Europese markt of de wereldmarkt?
  2. Houden we dieren met het doel hoogwaardige eiwitten te produceren of worden dieren uitsluitend ingezet voor de ‘verwerking’ van gras en reststromen?
  3. Hebben dieren rechten en hoe verhouden die zich tot het inzetten van dieren voor de voedselvoorziening?
  4. Hoe haalt Nederland de klimaat- en natuurdoelen en welke positie neemt Nederland daarbij in ten opzichte van andere (Europese) landen?
  5. Moeten landbouw en natuur met elkaar worden verweven, of juist worden gescheiden?
  6. Hoe is de positie van de consument, welke keuzes heeft die en welke (financiële) bijdrage levert de consument aan de consequenties van ander beleid?

Europese of nationale oplossingen?

Daarbij komt de vraag of de oplossingen moeten worden gevonden in Europees verband of op nationale schaal.

De onderzoekers zeggen dat de keuzes het landbouwsysteem, het natuurbeleid en de leefomgeving bepalen. “Dit gaat om keuzes over de inrichting van Nederland, de internationale positie van de Nederlandse landbouw, de rol en de omvang van de veehouderij.”

Volgens de onderzoekers “lopen we in Nederland aan tegen de landbouwkundige, ecologische, economische en maatschappelijke grenzen van ons landbouwsysteem. We hebben in Nederland allerlei plannen en afspraken gemaakt over de toekomst van de woningbouw, de energievoorziening en andere sectoren, maar voor de landbouw ontbreekt zo’n langetermijnperspectief.”

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin