Rabobank: land- en tuinbouw presteert beter dan andere sectoren

Rabobank verwacht dat de omzetten voor de landbouw, bosbouw en visserij in 2020 gelijk blijven aan 2019.

“Daarmee presteert deze sector beter dan alle andere sectoren”, aldus de bank. Voor sommige deelsectoren, waaronder de akkerbouw, kalver- en varkenshouderij, houdt de verwachte omzetdaling wel aan tot halverwege 2021. Voor de sierteelt, bollen en vleespluimvee gaat de omzet groeien vanaf begin 2021, zo verwacht Rabobank.

Herstelgroei bollen- en sierteeltsector

De kalversector zal in het tweede kwartaal volgend jaar weer een omzetstijging zien van 2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, zo voorziet de bank. In het derde kwartaal van 2021 is er voor de akkerbouw voor het eerst weer een omzetstijging van 1%. Voor de grondgebonden veehouderij komt een groei van de omzet (met 1%) pas in het laatste kwartaal. De bollensector heeft in het tweede kwartaal een herstelgroei van 17%. De sierteelt groeit in het eerste kwartaal al met 14%.

Voedingsmiddelenindustrie en horeca

De voedingsmiddelenindustrie zal nog tot en met het tweede kwartaal volgend jaar minder omzet maken dan in dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal 2021 komt de omzet weer op hetzelfde niveau uit als een jaar eerder.

De horeca zal voor het eerst in het tweede kwartaal volgend jaar een omzetgroei zien. Volgens Rabobank lijkt onder andere de horeca zich beter te herstellen dan eerst was verwacht. Desalniettemin krijgt de horeca dit jaar de grootste klap, met een toegevoegde waarde die 32% lager ligt.

De toegevoegde waarde blijft in 2020 en 2021 voor de landbouw gelijk aan 2019. Voor alle andere sectoren, waaronder de industrie en gezondheids- en welzijnszorg, verwacht Rabobank een daling van de toegevoegde waarde (de omzet minus de waarde van halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt).

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.