Skip to content

Voedselhandel heeft relatief veel profijt van EU

De handel in verwerkt voedsel heeft relatief veel profijt van de interne Europese markt.

Updated on:
Nieuws
Food
Foto: ANP premium

Foto: ANP

De handel in verwerkt voedsel heeft ten opzichte van andere sectoren relatief veel profijt van de interne Europese markt.

Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek naar de handelsbaten van de Europese Unie.

Verwerkt voedsel en tabak

Samen met de kleding- en chemische industrie springt de handel in verwerkt voedsel en tabak (die in de Europese statistieken soms samen gegroepereerd worden) eruit als sectoren waar de handel het veel heeft gehad van de EU. Ook in de landbouw en visserij (een aparte categorie) profiteert de goederenhandel fors van de EU. Sectoren die weinig baat hebben bij de Europese interne markt volgens het CBP-onderzoek zijn papier & drukwerk, mijnbouw en de handel in machines.

Bbp ligt structureel 3,1% hoger

Ook Nederland heeft relatief veel baat bij de Europese Unie ten opzichte van andere landen, net als andere kleinere landen die veel exporteren. Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) ligt structureel 3,1% hoger door de handelsvoordelen van de Europese Unie, aldus het CPB. Andere landen die ook veel baat hebben bij de Europese interne markt zijn onder andere Belgi├ź, Luxemburg, Estland en enkele landen in Oost-Europa die in recentere jaren zijn toegetreden tot de EU. De Nederlandse uitvoer van goederen ligt door de EU bijna 25% hoger, uitvoer van diensten bijna 20%.

Landen buiten de EU

Landen buiten de EU hebben daarentegen weinig baat van de EU of ondervinden zelfs negatieve effecten. Doordat de handelskosten tussen EU-landen zijn afgenomen, handelen EU-lidstaten over het algemeen meer met elkaar en minder met landen buiten de EU. Landen buiten de EU die sterk geïntegreerd zijn met de Unie, zoals Noorwegen, hebben wel flinke handelsbaten van de EU, maar geen zeggenschap over regels. Voor andere landen, zoals Turkije, is het effect op de handel in goederen en diensten echter negatief.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin