Doorgaan naar artikel

Vreugdenhil ziet omzet en winst fors stijgen

Vreugdenhil

Foto: Vreugdenhil Dairy Foods

De omzet van Vreugdenhil Dairy Foods is afgelopen jaar met 50% gestegen naar € 1,25 miljard. (2021: € 832 miljoen).

Het is voor het eerst dat de zuivelonderneming qua omzet de grens van € 1 miljard passeert. Het groepsresultaat na belastingen kwam uit op € 37,5 miljoen (2021: € 15,3 miljoen), goed voor 3% van de omzet.

Ook betaalde de onderneming een historisch hoge melkprijs uit. De gemiddelde melkprijs over 2022 kwam uit op € 58,77. Deze melkprijs geldt bij 1,1 miljoen kilo melk (4,45% vet en 3,58% eiwit) en is inclusief premies en voor aftrek van de ZuivelNL-heffing.

Onstabiele situatie in de wereld

CEO Albert de Groot zag de prijzen gedurende de eerste helft van 2022 sterk stijgen als gevolg van de onstabiele situatie in de wereld, de oorlog in Oekraïne, sterke schommelingen van grondstof- en energieprijzen en spanningen in China. Na de zomer begonnen de prijzen te dalen. Bestuurder Jan Vreugdenhil voegt toe dat het in een jaar waarin de naweeën van de Covid-19-pandemie nog voelbaar waren, gelukt is naast een hoge melkprijs ook een goed jaar voor de onderneming te realiseren.

Investeringen

De melkpoederspecialist investeerde in 2022 € 24,1 miljoen. Zo werd er een relatief kleinschalige productielocatie in Putten aangekocht. Daarmee richt de zuivelonderneming zich op de productie van speciaalproducten als geitenmelkpoeder en biologisch melkpoeder. De mogelijkheden voor productie van plantaardige poeders worden onderzocht.

Ook werd er samen met Nestlé ruim € 50 miljoen geïnvesteerd in het programma Low carbon farming. Doel hiervan is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 50% in 2030 ten opzichte van 2018.

Vraag blijft achter

Vreugdenhil geeft aan dat de omzetcijfers over de eerste maanden van het huidige jaar laten zien dat de vraag achterblijft. De markt maakt een neerwaartse correctie. De onderneming doet geen uitspraken over de in 2023 te verwachten resultaten.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin