Zuivelbedrijven incasseren kleine prijsdaling

04-10 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De Nederlandse zuivelbedrijven hebben bijna een jaar lang elke maand hun verkoopprijzen weten te verhogen.

In augustus eindigde deze trend. Volgens voorlopige cijfers van het statistische bureau Eurostat kwamen de verkoopprijzen in augustus fractioneel (0,1%) lager uit dan in de maand ervoor.

In januari, maart en juni schroefden de zuivelfabrikanten hun prijzen het meest op. Vlak na de jaarwisseling wisten ze hun verkoopprijzen met 5,1% te verhogen ten opzichte van de feestmaand december. En in maart en juni werden de prijzen met meer dan 3% opgeschroefd.

Duitsland

Ondanks de fractionele teruggang in de verkoopprijs is het verschil met een jaar geleden nog wel wat toegenomen tot bijna 22%. Dat komt omdat vorig jaar augustus ook wat lagere prijzen (-0,2%) werden bedongen ten opzichte van de vorige maand.

Het is de vraag of hiermee de prijsstijging in de zuivelmarkt op zijn eind loopt. Duidelijk is wel dat ook in andere landen de prijsverhoging in augustus een stuk kleiner is dan in de voorafgaande maanden. In Duitsland halveerde de prijsverhoging naar een plus van 1,6% ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis hebben de zuivelfabrikanten hun prijzen inmiddels met 35,6% opgeschroefd.

Daarmee zijn de Duitse zuivelfabrikanten relatief zeer succesvol gebleken in het verhogen van hun verkoopprijzen. Voor zover er cijfers voorhanden zijn is alleen de Hongaarse zuivelindustrie in staat geweest de prijzen nog wat sterker te verhogen. Daar wisten de fabrikanten hun prijzen maandelijks met zo’n 4% te verhogen, waardoor hun producten ruim 40% meer opbrengen dan een jaar geleden.

Eurostat heeft nog geen schatting van het prijsniveau in de maand augustus. In juli lagen de prijzen in de EU-27 gemiddeld zo’n 23,5% boven het niveau van een jaar geleden. Uit de eerste cijfers valt op te maken dat het verschil met vorig jaar nog wel wat toeneemt, maar het gaat niet meer met de sprongen die we in de afgelopen maanden hebben gezien.

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur


Beheer