Doorgaan naar artikel

Aanpak CO2 in de keten onvermijdelijk

Iedereen moet aan de bak. Elke schakel van de keten levert een bijdrage aan de CO2-opgave van het eindproduct.

Albert Heijn scherpt de ambitie voor reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van 2018 aan van 15 naar 45% in 2030.  - Foto: Koos Groenewold premium

Albert Heijn scherpt de ambitie voor reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van 2018 aan van 15 naar 45% in 2030. - Foto: Koos Groenewold

Iedereen moet aan de bak. Elke schakel van de keten levert een bijdrage aan de CO2-opgave van het eindproduct. Na de bonusregeling bij zuivelreus FrieslandCampina introduceert vleesbedrijf Vion een soortgelijke stimulans.

Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs. Voor ons land ligt wettelijke vastgelegd een opgave om in 2030 49% minder CO2 ten opzichte van 1990 uit te stoten. In 2050 moet dit zelfs 90% zijn. In Europees verband dringt Nederland zelfs aan op een hogere opgave.

Ook bedrijven leggen zichzelf – al dan niet door burger en consument afgedwongen – klimaatdoelen op

FrieslandCampina-leden gaven vorige week hun fiat aan het kwaliteitsprogramma Foqus planet. In dit systeem met duurzaamheidstoeslagen van maximaal € 3,50 per 100 kilo melk is € 1,50 per 100 kilo te verdienen met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Kip- en varkensketen in kaart gebracht

Albert Heijn scherpt de ambitie voor reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van 2018 aan van 15 naar 45% in 2030. De opgave geldt voor de hele keten. De kip- en varkensketen zijn al in kaart gebracht. Het is duidelijk dat Vion hier op aanhaakt. Vion start in 2023 een nulmeting. In een projectgorep wordt de taakstelling én bonus vastgesteld. Deze bedraagt maximaal 1 cent per kilo.

Albert Heijn heeft al gekeken met de eigen toeleveranciers. Voer (lees: vooral soja) staat voor 50% van de totale uitstoot op het bedrijf. Verduurzaming van voer lijkt een logische keuze dus. Maar zeker op het terrein van mest is het een ander te halen. En laten we eerlijk zijn: verdere intensivering is óók een route. Al wil misschien niet iedereen die weg inslaan. En ook hier geldt: boter bij de vis. Als de eisen worden doorvertaald, mag de beloning daar niet bij uitblijven.

Snel delen

Image
Jan Vullings

Hoofdredacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin