Amerikaanse zuivel wil naar netto nul CO2-uitstoot

De Amerikaanse zuivel wil naar netto nul CO2-uitstoot, optimaal watergebruik en betere waterkwaliteit in 2050.

Het gaat om het zogenoemde Net Zero Initiative dat door het Innovation Center for U.S. Dairy is gelanceerd.

Het innovatiecentrum is op zoek naar partners voor financiering en inbreng van kennis. Voedingsmiddelenbedrijf Nestlé heeft al aangegeven komende jaren zo’n € 8,5 miljoen in het sectorplan te willen investeren. Doel is om melkveehouders, ongeacht bedrijfsgrootte en locatie, te helpen bij het implementeren van nieuwe technieken. Daarbij wordt ook gekeken of toepassing van de technieken economisch levensvatbaar is.

Kennis en techniek aanwezig

Volgens het initiatief is al veel kennis en techniek voorhanden om gestelde doelen te realiseren. Wel is meer onderzoek en ontwikkeling nodig om melkveehouders te helpen de technieken en kennis toe te passen. De organisatie richt zich op onderzoek, proefprojecten op boerderijen en de ontwikkeling van nieuwe markten.

Volledig transformatie zuivelsector

Volgens Nestlé heeft het sectorplan de potentie om de zuivelsector volledig te transformeren. Dat helpt Nestlé weer in het realiseren van zijn eigen ambities, netto nul CO2-uitstoot in 2050 en een verkleining van de CO2-voetafdruk van de merkproducten.

Het Innovation Center for U.S. Dairy is een forum waarin alle ketenpartijen, van melkveehouder tot supermarkt, zijn betrokken. Doel is om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke doelen. Dat betekent niet dat tot nu toe niets is gerealiseerd. Er zijn al grote stappen gezet. De organisatie noemt voorbeelden als verbeteringen in management, voer en genetica die in de periode 2007 tot 2017 hebben geleid tot 30% minder waterverbruik, 21% minder grondgebruik en een 19% kleinere CO2-voetafdruk per gallon melk.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.