BCZ verwacht forse krimp melkaanvoer

23-05 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het huidige stikstofakkoord in België heeft desastreuze gevolgen voor de zuivelindustrie. Dat stelt Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) tijdens een lezing op de Agridagen in Ravels, zo meldt Vilt.

Het stikstofakkoord leidt volgens de BCZ tot een daling van de melkaanvoer met 15 tot 20% tegen 2030. Naast impact op de melkveehouderij heeft dit ook gevolgen voor de zuivelindustrie. De industrie rekent op een omzetverlies van tussen de € 600 en € 800 miljoen. Het aantal banen daalt naar verwachting met 725 tot 1.100. Dit terwijl het langetermijnperspectief van de zuivelindustrie op de mondiale markt juist positief is. Debergh spreekt van een negatief effect op de Belgische economie waar het handelsoverschot van de zuivelindustrie zal verdwijnen. De Belgische zelfvoorzieningsgraad voor zuivel zou volgens hem zelfs onder de 100% vallen.

Golf aan herstructureringen

Deberghs gedachten gaan terug naar 1989 toen, vijf jaar na de introductie van het melkquotum, een extra reductie van de melkplas van 9% werd opgelegd door Europa. In de periode die daarop volgde, onderging de zuivelindustrie een golf aan herstructureringen. Met een verwachte inkrimping van de melkplas met 15 tot 20% (450 tot 600 miljoen liter) kunnen de gevolgen dit keer nog groter zijn. “Dat is gelijk aan de melkaanvoer van vijf zuivelondernemingen, Inex, Danone, Olympia, Mik/Pur Natur en Biomilk.be”, aldus Debergh.

Maatregelen in stikstofakkoord

Alhoewel de zuivelindustrie het eens zegt te zijn met de doelstelling van het stikstofakkoord, de daling van de stikstofuitstoot, is Debergh is niet te spreken over de maatregelen in het stikstofakkoord. Enerzijds geeft het geen enkele mogelijkheid voor bedrijven om te ontwikkelen. Deze ontwikkeling was de afgelopen jaren juist de reden waarom de melkplas vanaf 2015 behoorlijk kon stijgen terwijl het aantal bedrijven afnam.

Ook heeft de BCZ-bestuurder geen goed woord over voor het gebruik van 2015 als referentiejaar. “Als het stikstofakkoord in 2023 moet ingaan, grijpt men acht jaar terug in de tijd als referentiejaar. Dat is geen goed bestuur. Er is in die acht jaar veel gebeurd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en stikstofemissie door reducerende maatregelen”, vervolgt Debergh. De zuivelexpert pleit voor een stikstofbeleid waarbij emissierechten van stoppers door bestaande bedrijven kunnen worden overgenomen. Ook ziet hij veel mogelijkheden in innovatie en technische middelen en pleit hij ervoor om meer technieken toe te laten.

Willem Veldman


Beheer