Skip to content

COP28: Onderhandelingen transformatie voedselsysteem stagneren

WWF benadrukt op COP28 het belang van voedselsysteemtransformatie voor klimaatactie. Ondanks groeiende erkenning, zijn recente onderhandelingen hierover gestagneerd, waardoor essentiële klimaatdoelen in gevaar komen.

COP28-klimaatconferentie in Dubai Expo City - Foto: UN Climate Change / Mahmoud Khaled

COP28-klimaatconferentie in Dubai Expo City - Foto: UN Climate Change / Mahmoud Khaled

Het Wereld Natuurfonds (WWF) heeft op de COP28-klimaatconferentie in Dubai de noodzaak benadrukt van transformatie van voedselsystemen, die verantwoordelijk zijn voor circa 33% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Ondanks de groeiende erkenning van deze noodzaak, hebben de onderhandelingen over de transformatie van voedselsystemen tijdens de VN-klimaatconferentie COP28 in Dubai een impasse bereikt. Dit werd gisteren duidelijk na de afronding van de besprekingen over de Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation on Agriculture and Food Security (SSJW), die zonder substantiële overeenkomsten eindigden. De onderhandelingen over de implementatie van de in Egypte tijdens COP27 gemaakte afspraken zullen pas in juni 2024 worden hervat, 18 maanden na de oprichting van de SSJW.

Bezorgdheid geuit

In een nieuwe concepttekst van de Global Stocktake, een cruciaal onderdeel van de klimaattop, zijn geen acties opgenomen over de transformatie van voedselsystemen. Dit ondanks dat deze acties eerder zowel in de mitigatie- als aanpassingssecties van de ontwerpteksten waren opgenomen. Een groep van ongeveer 50 organisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds (WWF), heeft grote bezorgdheid geuit via een open brief aan de UNFCCC, waarin wordt aangedrongen op de opname van voedselsystemen in de definitieve besluittekst.

De wetenschap is duidelijk dat we geen van de langetermijndoelen van het Parijsakkoord zullen bereiken zonder ambitieuzere, alomvattende en rechtvaardige klimaatactie op voedsel

Joao Campari, Global Food Practice Leader bij WWF, uitte zijn teleurstelling: “De wetenschap is duidelijk dat we geen van de langetermijndoelen van het Parijsakkoord zullen bereiken zonder ambitieuzere, alomvattende en rechtvaardige klimaatactie op voedsel. Het feit dat de onderhandelingen over de gezamenlijke werkzaamheden op het gebied van landbouw en voedselzekerheid geen enkele overeenkomst hebben opgeleverd, en dat voedselsystemen momenteel worden genegeerd in de Global Stocktake, is diep teleurstellend.”

Campari benadrukt verder het belang van de transformatie van voedselsystemen in de formele onderhandelingen: “Met de Joint Work-onderhandelingen die pas in juni 2024 worden hervat, is al een kans gemist om een grote stap voorwaarts te zetten op het gebied van klimaatactie. Onderhandelaars mogen niet nog een kans verspillen door de transformatie van voedselsystemen uit de Global Stocktake te sluiten. Het moet worden hersteld – en wel zinvol.”

De COP28 begon positief wat betreft voedselgebaseerde klimaatactie toen 134 staatshoofden de Emirates Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action ondertekenden.

Snel delen

Chris Polkamp
Chris Polkamp

Hoofdredacteur Foodagribusiness.nl en Eiwit Magazine

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin