Duitse zuivelsector: consumptiemelk verder uit de gratie

29-07 | |
Gangbare consumptiemelk ondervindt de laatste jaren steeds meer concurrentie van plantaardige melkalternatieven. - Foto: Canva
Gangbare consumptiemelk ondervindt de laatste jaren steeds meer concurrentie van plantaardige melkalternatieven. - Foto: Canva

De krimpende markt voor consumptiemelk loopt de komende vijf jaar nóg verder terug. Dat voorspelt zakelijk leider Rudolf Schmidt van de Landesvereiniging der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen.

Schmidt zegt ervan uit te gaan dat de vraag in de komende vijf jaar met meer dan 30% zal dalen, blijkt uit berichtgeving in de Duitse zuivelbranchenieuwsbrief Milch-Marketing. Groei van de afzet is er alleen nog in niches van de markt. Daarbij gaat het om speciale drinkmelkproducten zoals hooimelk of (berg-)weidemelk. Biomelk kan ook nog groeien.

Plantaardige melk rukt op

Gangbare consumptiemelk ondervindt de laatste jaren steeds meer concurrentie van plantaardige melkalternatieven. De markt daarvoor groeide de afgelopen jaren met meer dan 200%. De concurrentie wordt door de zuivelaars als dusdanig bedreigend ervaren dat deze ook zelf plantaardige melkalternatieven zijn gaan maken of dat overwegen te doen.

De Landesvereinigung Milchwirtschaft van Noordrijn-Westfalen, een overkoepelende zuivelorganisatie in de Duitse deelstaat die ook de melkveehouderij vertegenwoordigt, vindt dat de concurrentie beter het hoofd moet worden geboden. Dat kan door de gezondheids- en milieuaspecten van weidemelk voor de consument duidelijker naar voren te brengen, aldus de berichtgeving van Milch-Marketing.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteurBeheer