Skip to content

EU-noodplan voor vermindering gasverbruik

Met een noodplan wil de Europese Commissie het gasverbruik in de winter met 15% verminderen. De besparing komt op de schouders van de industrie.

Aardgasopslagtanks. Alle EU-lidstaten moeten komende winter 15% minder gas verbruiken. - Foto: Canva/arhendrix premium

Aardgasopslagtanks. Alle EU-lidstaten moeten komende winter 15% minder gas verbruiken. - Foto: Canva/arhendrix

Met een noodplan wil de Europese Commissie het gasverbruik in de komende winter met 15% verminderen. De besparing komt op de schouders van de industrie. Huishoudens, ziekenhuizen en scholen worden ontzien.

Lidstaten moeten bij de te nemen maatregelen rekening houden met ‘kritische sectoren’, waar de vermindering van het gasverbruik tot extra problemen kan leiden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voedselproductie en -verwerking.

Rantsoenering of andere maatregelen om het gasverbruik te verminderen zijn daarbij laatste redmiddel, als andere opties zijn uitgeput.

Reden voor het noodplan is de te verwachten verminderde aanvoer van gas uit Rusland.

Alle lidstaten moeten 15% minder gas verbruiken

Het noodplan is woensdag aangekondigd. De regeling – die nog moet worden goedgekeurd door de lidstaten – zegt dat het gasverbruik van 1 augustus dit jaar tot 31 maart volgend jaar met 15% moet afnemen ten opzichte van het gemiddelde verbruik in de afgelopen vijf jaar in die periode. De verminderingsopgave telt voor alle lidstaten.

Daarnaast wil de Europese Commissie een noodprocedure mogelijk maken als drie lidstaten door omstandigheden (zoals de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland) te maken krijgen met dreigende energietekorten.

Tegelijk worden alternatieve (schone) energiebronnen gestimuleerd. Daartoe behoren onder andere de productie van groen gas uit mest. De toepassing van steenkool, olie of kernenergie als alternatief genoemd.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin