Doorgaan naar artikel

FrieslandCampina boekte in 2022 meer winst bij stijgende kosten

De winst en omzet van FrieslandCampina namen in 2022 flink toe, maar de marktomstandigheden zijn inmiddels verslechterd.

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina, tijdens de toelichting op de jaarcijfers van de zuivelcoöperatie. - Foto: ANP premium

Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina, tijdens de toelichting op de jaarcijfers van de zuivelcoöperatie. - Foto: ANP

De winst en omzet van FrieslandCampina namen in 2022 flink toe, maar de marktomstandigheden zijn inmiddels verslechterd. Vooral de eerste helft van het jaar moet de onderneming alle zeilen bijzetten.

FrieslandCampina boekte in 2022 een omzet van € 14,1 miljard. Dat is 22,4% meer dan in 2021. De stijging is vooral een gevolg van hogere prijzen. De nettowinst steeg met bijna 70% naar € 292 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam met 33% toe naar € 471 miljoen.

Gestegen kosten gecompenseerd met prijsverhogingen

De sterk gestegen kosten werden door de verschillende divisies grotendeel gecompenseerd door prijsverhogingen. De omzet nam hierdoor in alle divisies toe. Wel kwamen door hoge inflatie de marges in consumentenzuivel onder druk te staan. Het lukte de zuivelonderneming niet om de enorme kostenstijgingen volledig aan de klant door te berekenen.

Ook was er volgens Schumacher wat betreft prijsverhogingen terughoudendheid om producten voor de consument betaalbaar te houden. Het bedrijfsresultaat in de business group Food & Beverage daalde met 56% naar € 113 miljoen. Dit was echter een gevolg van eenmalige herstructureringskosten. Zonder deze post blijft een positief bedrijfsresultaat van 3,9% over.

Historisch hoge basiszuivelnoteringen

De handelsdivisie (Trading) profiteerde van de historisch hoge basiszuivelnoteringen door snel op de veranderende marktontwikkelingen in te spelen. Vooral in de eerste helft van 2022 wist Trading te profiteren. Het bedrijfsresultaat nam met 452% toe naar € 109 miljoen. Een jaar eerder was er in deze groep nog sprake van een negatief bedrijfsresultaat van -€ 31 miljoen.

Wel was er in het laatste kwartaal van afgelopen jaar sprake van een kentering als gevolg van een snelle daling van de prijzen van basiszuivel. Dit had een negatieve impact op de handelsactiviteiten. Schumacher geeft aan dat ook voor de eerste helft van 2023 sprake is van ongunstige marktomstandigheden, in het bijzonder voor de divisies Trading en Professional. Deze divisies werken in de regel met noteringen. “De garantieprijs komt daar achteraan en dat betekent druk op de resultaten”, aldus Schumacher. “Zeker voor wat betreft de eerste helft van het jaar zullen we alle zeilen moeten bijzetten.”

Melkaanvoer FrieslandCampina opnieuw afgenomen

De melkaanvoer bij het zuivelbedrijf is in 2022 met 2,5% afgenomen. Dit is volgens Schumacher deels het effect van leden-melkveehouders die gestopt zijn. Ook is opnieuw een aantal leden overgestapt naar andere verwerkers.

De CEO noemt ook het effect van de snelle kostenstijging op leden-melkveebedrijven begin van het jaar, toen de melkprijs nog niet zo hoog was. Dit zag de zuivelonderneming terug in de melkaanvoer gedurende de eerste helft van het jaar. Vooral in het laatste kwartaal van 2022 en eerste kwartaal van 2023 is de melkproductie weer toegenomen. De aanvoer ligt nu zelf iets boven het niveau van 2022.

Eventuele gevolgen krimp veestapel

Tijdens de persconferentie over de jaarcijfers werd Schumacher gevraagd naar de eventuele gevolgen voor de onderneming van een significante krimp van het aantal melkveehouders, en dus de melkaanvoer, in Nederland als gevolg van het stikstofbeleid. Daarvoor liggen verschillende scenario’s klaar.

De CEO ziet de afnemende melkaanvoer niet als gevaar voor de continuïteit van de onderneming. Minder melk in Nederland zou betekenen dat FrieslandCampina meer melk moet gaan collecteren in productielocaties in andere landen als Pakistan en Indonesië. Dit om aan de toenemende vraag naar melk en zuivelproducten te kunnen blijven voldoen.

Melkprijs steeg

De melkprijs voor de leden-melkveehouders van FrieslandCampina steeg in 2022 met 46,2% naar € 57,35 per 100 kilo melk. Dat is inclusief een nabetaling van € 0,90 per 100 kilo melk. De nabetaling over 2022 valt 21 cent hoger uit dan de gereserveerde pro forma contante nabetaling die bekend werd gemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De prestatieprijs, de melkprijs incl. rente op ledenobligaties en toevoeging aan de algemene reserve, komt uit op € 58,69 per 100 kilo.

De totale vergoeding voor leden komt over 2022 uit op € 5,4 miljard. Dat is een stijging van 41,4% ten opzichte van een jaar eerder. Vertrekkend topman Hein Schumacher spreekt wat dit betreft van een historisch jaar.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin