Skip to content

Gangbare markt zit biologische uien veelal in de weg

Biologische uien hebben het lastig. Goede prijzen in de gangbare markt maken omschakelen voor telers niet interessant en de export staat onder druk.

Updated on:
Achtergrond
Sustainable food
Het aandeel van biologische uien in de totale uienteelt nam in 2022 toe. premium

Het aandeel van biologische uien in de totale uienteelt nam in 2022 toe.

Biologische uien hebben het lastig. Goede prijzen in de gangbare markt maken omschakelen niet interessant en de export staat onder druk.

Lange tijd ging het juist goed met de biologische uienmarkt. Tot en met 2021 ruimden bio-telers elk jaar meer hectares uien in in hun bouwplan. Saldi waren best goed en de export liep aardig.

Areaalkrimp

De kentering kwam twee jaar geleden. Toen waren er meer kwaliteitsproblemen en werd de export lastiger. Prijzen waren laag. Er zat zelfs voor het eerst nog oude oogst in de schuur toen de telers de eerste bio-uien weer rooiden. Het leidde in 2022 voor het eerst in lange tijd tot een (lichte) areaalkrimp.

Het areaal biologische uien kromp van 1.808 naar 1.784 hectare. Het aantal bio-bedrijven met uien in het bouwplan bleef steken op 201. Toch nam het biologische aandeel in de totale uienteelt wel toe, van 4,6% tot 4,9%. Het gangbare uienareaal kende in 2022 namelijk een flinke krimp. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De bio-uienteelt had jarenlang de wind in de rug, maar in 2022 kromp het areaal. Goede gangbare prijzen maken daar voorlopig geen einde aan.

Gangbare uienprijzen hoger dan voor biologisch

Evengoed is het sentiment voor de biologische uienmarkt niet per se positief. Dat heeft vooral met de hoge en aangetrokken gangbare uienprijzen te maken. Op de beurs van Emmeloord noteren zaaiuien grof 60% nu € 35 per 100 kilo (af land). Ook vorig jaar was dat nog € 30 per 100 kilo. Ter vergelijking: in 2021 noteerde Emmeloord slechts € 11 voor gangbare zaaiuien.

Met de huidige prijzen hebben telers geen behoefte om om te schakelen naar biologisch. Sterker nog: de gangbare prijzen lagen op een gegeven moment zelfs hoger dan de biologische. Veel bio-uien zijn ook in het gangbare circuit verkocht.

Tegelijkertijd was de vraag naar biologische uien bepaald niet denderend. En dan vooral de export. Het perspectief voor de bio-ui is ook niet direct gunstig. Dit jaar ligt eerder een verdere krimp van het biologische areaal voor de hand. Voor nieuwe groei lijkt vooral een betere Nederlandse vraag nodig.

Snel delen

Afbeelding
Theo Brummelaar

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin