Skip to content

Graveer innovatie in het geheugen

Een tastbaar eindproduct is effectief om resultaten van innovatieprojecten langer onder de aandacht te blijven brengen.

Updated on:
Column
Innovatie
Graveer innovatie in het geheugen

Foto: Canva/TeroVesalainen van Pixabay

De bedrijvigheid op het gebied van agrifood in Nederland staat op een hoog niveau. Met name het midden- en kleinbedrijf (mkb), inclusief start-ups, neemt daarbij een groot deel van de innovaties voor haar rekening.

Innovaties zullen keihard nodig blijven, ook in het nieuwe jaar, simpelweg omdat voeden van de wereldbevolking gepaard gaat met bijeffecten die slecht zijn voor het klimaat, de natuur, de leefbaarheid én de economie. Innovatieve initiatieven kunnen heel aansprekend zijn, ook voor de generatie na ons.

Eenmalig feest

Als lector heb ik al menig samenwerking tussen het beroepsonderwijs, mkb en andere relevante partijen mogen meemaken. Het is elke keer weer opmerkelijk dat niet alleen de bereikte innovaties zélf een wezenlijk resultaat vormen, maar ook de mate waarin de buitenwereld daar iets van meekrijgt. Het naar waarde afronden van een onderzoeksproject, innovatieprogramma of andere samenwerkingsvorm is minstens zo belangrijk als het aangaan van het avontuur.

Menig project wordt afgesloten met een eindsymposium waarin sprekers van binnen en buiten het desbetreffende consortium een verhaal houden, waarvan na afloop hooguit de PowerPoint-presentaties worden nagezonden. Een eindsymposium is weliswaar een duidelijk afsluitend moment, maar niet de optimale communicatievorm richting de maatschappij. Na het eenmalige festijn voor een beperkt publiek blijven slechts de herinneringen.

Gedachtengoed laten voortleven

Veel effectiever is het een eindproduct te produceren dat nog geruime tijd de behaalde resultaten onder de aandacht van een doelgroep blijft brengen. Recentelijk hebben we dit mee mogen maken vanuit het project PLINT Ondervoeding ter preventie van ondervoeding bij ouderen. Een glossy magazine (Vitaal & Voedzaam) als bewaarexemplaar is gedrukt voor thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers.

Ook jongeren kunnen via het gedrukte woord en beeld goed bereikt worden. Zo laat het project Bean me up! een waar stripboek (Bean me up! – de kracht van de veldboon) het licht zien. In Bean me up! wordt de veldboonketen in Noord-Holland geholpen door de veldboon als alternatief voor importsoja in voedingsmiddelen te verwerken. Het stripboek maakt aanschouwelijk wat er allemaal al is opgeleverd. Het is ook nog eens een mooie manier voor het groene beroepsonderwijs om de studenten van de toekomst te interesseren voor een duurzamere agrifood-wereld. Een aantrekkelijke manier om het gedachtengoed van dergelijke innovatieprojecten ook na een subsidieperiode te laten voortleven.

Snel delen

Afbeelding
Feike van der Leij

Lector Health & Food aan Hogeschool Inholland, Delft en Amsterdam

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin