Is het Franse verdienmodel voor carbon credits echt zo goed?

01-11 | |
carbon credits
Eind dit jaar wil Europa met een transparant systeem voor carbon credits komen, waarbij landbouwers beloond worden voor hun inspanningen om koolstof vast te leggen in de bodem. - Foto: Canva/siriwannapatphotos

Europa is op zoek naar een verdienmodel voor koolstoflandbouw. Er zou vooral naar het Franse systeem van carbon credits worden gekeken.

Tot nu toe hebben bijna 1.300 Franse melkveehouders CO2-rechten tot waarde gebracht via een koolstofkredietsysteem. Dat zegt Jean-Baptiste Dollé, afdelingshoofd Milieu van het Franse instituut voor Veeteelt. De prijs per ton CO2 voor een gecertificeerd landbouwproject in Frankrijk bedraagt € 38.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing publiceerde een interview met Dollé in het Factbook Duurzame Zuivel. Eind dit jaar wil Europa met een transparant systeem voor carbon credits komen, waarbij landbouwers beloond worden voor hun inspanningen om koolstof vast te leggen in de bodem. Daarbij zou de Commissie vooral naar het ‘succesvolle’ verdienmodel voor koolstoflandbouw in Frankrijk kijken. Volgens Dollé ligt de prijs in per ton koolstof in Frankrijk een stuk hoger dan de prijs op de internationale markt.

‘Marktconforme prijs nog niet te noemen’

Rabobank laat desgevraagd weten dat het nog te vroeg is om te zeggen wat een marktconforme prijs voor een ton CO2 bij carbon farming is. Dat komt omdat er internationaal nog niet voldoende credits zijn verkocht. De bank ontkracht de uitspraak van Dollé dat de prijs in Frankrijk drie tot vier keer hoger ligt ten opzichte van internationale prijzen. Mogelijk is de prijs vergeleken met de vergoeding voor agroforestry of het planten van bomen, zo laat een woordvoerder weten.

Rabobank startte vorig jaar een koolstofpilot met vijftien boeren in Nederland en Amerika. Het gaat hier in totaal om 30.000 credits gedurende drie jaar en een totaal areaal van 15.000 hectare. Een credit staat voor 1 ton CO2-reductie. Marktconforme prijzen kan de bank zoals gezegd nog niet noemen. Bij de start van de pilot noemden ze wel een ondergrens van € 40 per credit.

Al 100.000 ton CO2 verkocht in Frankrijk

Dollé legt in het interview uit dat het verhaal rond carbon farming in Frankrijk rond 2010-2012 is ontstaan. Ook toen werd er al ‘te pas en te onpas’ naar de boeren gewezen als veroorzaker van klimaatverandering. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een methodologie te ontwikkelen om CO2-emissies en koolstofopslag te kunnen meten, om dan binnen de totale uitstoot het aandeel van de veeteelt te bepalen. In de loop der jaren is de methodologie flink verbeterd en ligt er volgens Dollé een betrouwbaar nationaal model. Inmiddels zijn er bijna 1.300 melkveehouders in Frankijk die hun broeikasgassen verminderen en hun koolstoflandbouwpraktijken tot waarde brengen via het koolstofkredietsysteem. Zo is er in totaal al 100.000 ton CO2 verkocht.

‘Frans systeem carbon credits is transparant’

Dollé verklaart het succes van de carbon credits in Frankrijk als eerste door de transparantie van het model. Het gaat volgens de Fransman om een wetenschappelijk onderbouwd systeem voor een betrouwbare koolstofboekhouding, waarbij iedereen de methodiek kan raadplegen. Daarbij kunnen landbouwbedrijven vrijwillig instappen om hun CO2-voetafdruk bij te houden, CO2-credits te verhandelen of te laten zien hoe ze het doen op het gebied van emissies. Verschillende Franse bedrijven willen deze verduurzaming financieel steunen of hebben dit al gedaan. Gemiddeld kunnen landbouwers volgens Dollé zo’n € 10.000 tot € 15.000 terugverdienen in vijf jaar tijd.

Om de kwaliteit en milieu-integriteit van betreffende projecten te waarborgen, introduceerde het Franse ministerie van Ecologische Transitie in 2019 het Label Bas Carbone, een officieel label voor koolstofvastlegging in de bodem en de vermindering van broeikasgasuitstoot, om bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Lees ook: Rabobank verkoopt eerste CO2-certificaten aan Nederlandse bedrijven

Willem Veldman


Beheer