Skip to content

KPMG: rapportage over duurzaamheid erg onder de maat

Geen enkel Nederlands bedrijf voldoet aan de rapportage-eisen over duurzaamheid die vanaf 2024 verplicht zijn voor grote bedrijven.

De EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven vanaf 2024 om inzicht geven over de gevolgen van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving. - Foto: Canva/juststock premium

De EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven vanaf 2024 om inzicht geven over de gevolgen van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving. - Foto: Canva/juststock

Geen enkel Nederlands bedrijf voldoet aan de rapportage-eisen over duurzaamheid die vanaf 2024 verplicht zijn voor grote bedrijven. Dat stelt accountantskantoor KPMG in een rapport over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Deze EU-richtlijn verplicht bedrijven vanaf 2024 om inzicht geven over de gevolgen van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving. Volgens KPMG zien de bedrijven de CSRD vooral als een papieren exercitie en niet als een verplichting waar ze aan moeten voldoen op weg naar een duurzame bedrijfsvoering.

Philips, DSM en Ahold Delhaize voldoen het meest

KPMG heeft het onderzoek naar de CSRD-verordening voor de tweede keer uitgevoerd, deze keer onder 24 beursgenoteerde en 22 grote niet-beursgenoteerde bedrijven. Volgens KPMG voldoen Philips, DSM en Ahold Delhaize nog het meest aan de eisen die de EU binnenkort stelt aan de duurzaamheidsrapportage.

In de voedingssector keek KPMG naar de rapportages van Bracamonte, Cargill, Heineken, Hoogwegt Groep, Just Eat Takeaway, Ahold Delhaize, FrieslandCampina, Louis Dreyfus, Refresco, Unilever en Vion.

Volgens KPMG geeft 90% van de beursgenoteerde en 70% van de niet-beursgenoteerde bedrijven inzicht in de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu, biodiversiteit en watervervuiling. De meeste bedrijven verschaffen echter onvoldoende informatie over aspecten die liggen buiten de eigen organisatie. Terwijl de CSRD ook vraagt om inzicht in de arbeidsomstandigheden van personeel in de gehele keten, dus bijvoorbeeld ook bij de productie van grondstoffen op andere continenten.

Andere rapportage dan MVO-rapport

Deze CSRD-informatie vastleggen in het jaarverslag is heel wat anders dan op de website of in een apart MVO-rapport vertellen hoe duurzaam een bedrijf is, zegt Marco Frikkee, Partner Sustainability Reporting bij KPMG.

“Deze ingrijpende verandering naar een nieuwe rapportagestructuur volgens Europese richtlijnen kan daarom beter ingezet worden als strategisch hulpmiddel op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Het merendeel van de bedrijven is hard op weg met het vaststellen van Environmental, Social & Governance (ESG)-doelstellingen, strategie en aanpassingen van processen en systemen. Maar dat is veelal nog niet in lijn met de Europese duurzaamheidsrapportage-eisen. Voldoen aan deze CSRD-richtlijnen is straks niet alleen een vereiste. Het maakt bedrijven ook aantrekkelijker voor investeerders, consumenten en nieuwe werknemers”, zegt Frikkee.

De CSRD-richtlijn gaat vanaf 2024 gelden voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of een omzet van minimaal € 40 miljoen of een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen. De nieuwe richtlijn is van toepassing op 75% van de Europese economie. Dat zijn duizenden bedrijven in Nederland. Vanaf januari 2026 gaat de CSRD ook gelden voor het midden- en kleinbedrijf, die dan in 2027 daarover moeten rapporteren.

Dubbele materialiteit

KPMG wijst op een complexiteit van de CSRD, de zogenoemde dubbele materialiteit. Bedrijven moeten niet alleen de risico’s van hun activiteiten voor mens en milieu vastleggen. Ze moeten ook de financiële bedrijfsrisico’s van duurzaamheid in kaart brengen, schrijven de KPMG-onderzoekers in het rapport.

“Zo moet uit de dubbele materialiteit blijken of bedrijven opgewassen zijn tegen overstromingen, hogere temperaturen of andere effecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd moet duidelijk zijn hoe de natuur al dan niet geraakt wordt door bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe fabriek. Geen van de onderzochte bedrijven voldoet nu aan de EU-rapportage-eisen rondom dubbele materialiteit.”

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin