Skip to content

Ledenraad FrieslandCampina akkoord met voorgestelde wijzigingen

De ledenraad van FrieslandCampina is akkoord met de eerder aangekondigde wijzigingen in onder meer het melkgeldreglement en duurzaamheidssystematiek Foqus planet voor de periode 2023-2025. Ook gaat FrieslandCampina zijn coöperatieve werkgebied in België en Duitsland uitbreiden. Dat heeft de zuivelonderneming bekend gemaakt.

Foto: Peter Roek premium

Foto: Peter Roek

De ledenraad van FrieslandCampina is akkoord met de eerder aangekondigde wijzigingen in onder meer het melkgeldreglement en duurzaamheidssystematiek Foqus planet voor de periode 2023-2025. Ook gaat FrieslandCampina zijn coöperatieve werkgebied in België en Duitsland uitbreiden. Dat heeft de zuivelonderneming bekend gemaakt.

Door de Foqus planet-systematiek aan te passen, wordt het voor leden vooraf inzichtelijk waar de focus ligt en wat bepaalde duurzaamheidsinspanningen concreet opleveren in euro’s. Klimaat is op dit moment een belangrijk thema waarop FrieslandCampina wil versnellen; voor op het erf is in het Klimaatplan van FrieslandCampina een broeikasgasreductiedoelstelling opgenomen van 33% in 2030 ten opzichte van 2015. Daarom geldt binnen de nieuwe systematiek voor broeikasgasreductie een maximale toeslag van € 1,50 per 100 kilo melk.

Melkgeldreglement aangepast

Daarnaast is het melkgeldreglement voor de periode 2023-2025 aangepast. In de berekening van het melkgeld krijgt per januari 2023 vet een hogere waardering ten opzichte van eiwit en lactose. De verhouding tussen de componenten eiwit, vet en lactose verschuift van 10:5:1 (2020-2022) naar 6:4:0. Voor de garantieprijs gelden per 100 kilo melk de volgende nieuwe standaardgehaltes: voor eiwit 3,58%; voor vet 4,45%; en voor lactose 4,54%.

Reserveringsbeleid ongewijzigd

Het reserveringsbeleid blijft ongewijzigd; 40% van de nettowinst wordt uitgekeerd aan de leden-melkveehouders en 60% wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming.

Uitbreiding België

In België wordt het coöperatieve werkgebied uitgebreid met de regio Aalter en Noord-Antwerpen/Noord-Limburg. In de tweede helft van 2023 zal in Noord-Duitsland een deel van de deelstaat Nedersaksen worden toegevoegd.

Prijsverhogingen

De ledenraad is bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de onderneming. FrieslandCampina heeft over de hele linie te maken met sterk gestegen productiekosten voor onder andere grondstoffen, transport en energie. De onderneming geeft aan daar waar mogelijk prijsverhogingen te hebben doorgevoerd. Volumes in consumentenmarkten staan daardoor onder druk.

Tegenvallende cijfers in Nigeria

Verder houdt FrieslandCampina rekening met tegenvallende cijfers in Nigeria en omliggende regio als gevolg van negatieve economische ontwikkelingen en ongunstige omwisselkoersen. Ook hebben aanpassingen in het productienetwerk een lange termijn positieve impact, maar leiden deze op korte termijn tot afwaarderingen van activa en herstructureringsvoorzieningen.

Schumacher positief

Al met al is CEO Hein Schumacher positief over de onderliggende resultaatontwikkeling van de onderneming en de realisatie van de strategie, maar noemde vooruitlopend op de jaarcijfers geen concrete bedragen. FrieslandCampina publiceert zijn jaarresultaten op 21 februari 2023.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin