Skip to content

Noors zuivelbedrijf Tine wil meer internationale omzet

Het Noorse zuivelconcern Tine mikt op een internationale doorbraak voor Noorse melk.

In Ierland maakt het Noorse Tine zijn populairste kaasmerk Jarlsberg. - Foto: Tine premium

In Ierland maakt het Noorse Tine zijn populairste kaasmerk Jarlsberg. - Foto: Tine

Het in Noorwegen leidende zuivelconcern Tine zet sterker in op de buitenlandse markten. Het mikt op een internationale doorbraak voor Noorse melk.

Zuivelconcern Tine Group in Noorwegen heeft het afgelopen jaar geïnventariseerd waar in de wereld de beste nieuwe kansen liggen. De conclusie is dat de blik meer moet worden gericht op vooral Oost-Azië, maar ook het Midden-Oosten en Afrika. Dat laat Tine weten in zijn jaarverslag 2021.

Het tweede coronajaar was tevens het eerste volledige productiejaar in de nieuwe kaasfabriek in Ierland. De investering in productiefaciliteiten in deze republiek geeft de Noren toegang tot de markten in de EU, waarvan Noorwegen zelf geen lid is. EU-landen hebben omgekeerd ook niet zonder meer vrij spel op de Noorse voedingsmarkt, maar zijn aangewezen op door de overheid vastgestelde quota. Het zuivelbedrijf Tine is eigendom van een coöperatie van Noorse melkveehouders.

4.200 ton kaas in Ierland

In Ierland maakt Tine zijn populairste kaasmerk Jarlsberg. Vorig jaar leverde de Ierse fabriek 4.200 ton van dit product. Het concern tekent hierbij aan dat de fabriek nog niet helemaal uit de aanloopfase is, maar de kwaliteit van de kaas is wel dusdanig dat deze op de markt kan worden gebracht.

In de aanloopfase wordt nog een deel Jarlsberg ook geleverd door de Ierse zuivelaar en samenwerkingspartner Dairygold. De bedoeling is echter dat Tine deze productie dit jaar helemaal overneemt. In de laatste vier maanden droeg de Ierse fabriek ook al positief bij aan het resultaat, meldt het concern.

Omzet iets gedaald

Tine behaalde buiten Noorwegen een omzet van tegen de 3,8 miljard Noorse kronen. Dat komt neer op zo’n € 376 miljoen op een totale omzet van omgerekend € 2,4 miljard. De concernomzet was een fractie lager dan een jaar daarvoor, maar de buitenlandse omzet groeide met 2,6%. Gecorrigeerd voor wisselkoersen was het groeicijfer bovendien bijna 9%. Het bedrijfsresultaat van het concern als geheel daalde door hogere kosten naar € 170 miljoen: rond de € 26 miljoen minder dan in 2020.

De ruim 8.700 leveranciers/coöperatieleden raakte dat niet direct. Inclusief nabetaling werd een melkprijs behaald van omgerekend € 0,62 per liter ofwel € 0,03 meer dan in het voorafgaande jaar. Dat is hoe dan ook een prijs waarvan EU-melkveehouders voorlopig alleen nog maar kunnen dromen. Daarbij moet wel worden meegenomen dat de Noorse melkveebedrijven aanzienlijk minder dieren tellen. In totaal leverden de Tine-boeren, inclusief een klein volume geitenmelk, 1,44 miljard liter melk.

Bekijk actuele melkprijzen van zuivelbdrijven via FoodAgribusiness.nl/markt

VS grootste exportmarkt voor Tine

Tot dusver zijn de Verenigde Staten met een afzetvolume van rond de 25.000 ton voor Tine de grootste markt buiten Noorwegen. Andere belangrijke markten zijn Canada, Groot-Brittannië en Australië met bij elkaar een afzet van ruim 10.000 ton. In hoeverre Oost-Azië (lees: primair China) zich ontwikkelt tot een belangrijke markt voor Tine is nog afwachten. Het concern moet zich eerst instellen op de specifieke consumentenwensen in deze regio en ‘een andere marktdynamiek met lokale autoriteiten en reguleringen’.

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin