Rabo: indirecte CO2-uitstoot grootste uitdaging voor food

20-09 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De voedingsmiddelenindustrie heeft nog een flinke uitdaging als het gaat om verminderen van CO2-uitstoot.

In de voedingsindustrie heeft vooral de indirecte uitstoot van broeikasgas een groot aandeel in de uitstoot en daar is dan ook de meeste winst te halen volgens een analyse van Rabobank Food & Agri Research. 90% van de uitstoot van broeikasgas in de voedingsindustrie komt voort uit de aangekochte grondstoffen en diensten tot en met het uiteindelijke gebruik van de geproduceerde goederen (de zogenoemde scope 3 emissies). Scope 1 emissies zijn de emissies die een bedrijf zelf produceert. Scope 2 gaat om de uitstoot die samenhangt met bijvoorbeeld de gebruikte energie (elektriciteit, warmte en stoom.

Samenwerking in de voedingsketen

Voor een serieuze reductie van de uitstoot is samenwerking in de voedingsketen cruciaal stelt Rabobank vast. Het aantal bedrijven dat inmiddels maatregelen en reductiedoelen heeft vastgelegd is in de afgelopen jaren al fors toegenomen. Voor het gemiddelde bedrijf dat voedingsmiddelen produceert ligt het aandeel van scope 1 en 2 op 0 tot 10%. Het grootste aandeel is dus scope 3. En binnen deze categorie is de aankoop van grondstoffen goed voor gemiddeld 70%, ruim 12% heeft te maken met transport en distributie.

Nestlé en Danone

Bij Nestlé zijn de ingrediënten op basis van zuivel en dierlijke eiwitten goed voor 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen, andere agrarische producten zijn goed voor 22%. Bij zuivelproducent Danone is 51% van de scope 3 emissie afkomstig van melk- en zuivelproducten. Een bedrijf dat serieus werk wil maken van reducties om internationale doelen te halen moet daarom een scope 3 reductiedoel vaststellen.

Steeds meer voedingsbedrijven

Het aantal grote bedrijven dat actie heeft toegezegd om de emissie te reduceren, is hard gestegen naar inmiddels bijna 1.700 bedrijven. Bijna de helft daarvan heeft wetenschappelijk onderbouwde concrete doelen vastgelegd. Daaronder ook tal van grote voedingsbedrijven zoals Nestlé, Danone, Pepsico en Mondelez.

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer