Skip to content

Voedselproductie goed voor 15% gebruik fossiele brandstoffen

In een nieuw onderzoek hebben de Global Alliance for the Future of Food en adviesbureau voor ontwikkeling Dalberg gekeken naar de hoeveelheid fossiele brandstof die gebruikt wordt bij voedselproductie wereldwijd en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2.

Updated on:
Achtergrond
Sustainable food
Voedselproductie uitstoot premium

Het grootste energieverbruik houdt verband met de verwerkings- en verpakkingsfase: 42%. Foto: Canva

De productie, het transport, het verpakken en de opslag van voedsel leidt samen tot een uitstoot van 4,6 gigaton CO2 per jaar. Dat is een hap van 15% van het jaarlijkse wereldwijde verbruik van fossiele brandstoffen.

Er is al veel gesproken over de klimaatvoetafdruk van voedsel en vee. In een nieuw onderzoek hebben de Global Alliance for the Future of Food en adviesbureau voor ontwikkeling Dalberg gekeken naar de hoeveelheid fossiele brandstof die gebruikt wordt bij voedselproductie wereldwijd en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2.

Van boerderij tot bord

Volgens de onderzoekers gaat het om de eerste schatting van het wereldwijde gebruik van fossiele brandstoffen in de hele voedselketen, van boerderij tot bord dus. De uitstoot van methaan en lachgas is niet meegenomen.

Industriële voedselsystemen blijken nog steeds bijzonder energie-intensief en afhankelijk van fossiele brandstoffen in de verschillende stadia van de waardeketen. Denk aan fossiele brandstoffen om verpakkingsmateriaal te produceren of voor de productie van meststoffen.

Landbouw

De landbouwfase zelf – van het oppompen van water tot het verwarmen van kassen – neemt 20% voor zijn rekening van het totaal aan fossiele brandstoffen dat de voedingssector verbruikt.

Verwerkings- en verpakkingsfase

Het grootste energieverbruik houdt verband met de verwerkings- en verpakkingsfase: 42%. De detailhandel, het transport en de afvalverwerking zijn goed voor 38% van het verbruik van fossiele brandstoffen in de voedingssector.

Afbouwen

De auteurs doen een oproep aan de energie- en de voedingssector om te kijken hoe verbruik en uitstoot minder kunnen. Naast het rapport hebben ze voor hen ook een ‘discussion paper’ voorbereid waarop de beide sectoren zich kunnen baseren om het gesprek aan te gaan. Het ultieme doel daarvan moet zijn om het gebruik van fossiele brandstoffen in het voedselsysteem af te bouwen.

Transport

Transport is volgens de auteurs bijvoorbeeld iets waar over nagedacht moet worden. De afstand die voedsel aflegt is de laatste twintig jaar met een kwart toegenomen. Meer elektrificatie van de transportsector zal, alvast in de ontwikkelde landen, de druk hier kunnen verminderen.

Ultrabewerkte snacks en drankjes

Maar, zeggen de auteurs, ook over zaken zoals ultrabewerkte snacks en drankjes dient nagedacht te worden. Want de productie van bewerkt voedsel verbruikt twee tot tien keer meer energie dan die van niet-bewerkt voedsel.

Snel delen

Afbeelding
IPS

Persbureau

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin