WUR: vooral technische focus in eiwittransitie

23-04 | |
Productie van plantaardige vezels als vleesvervangers. - Foto: ANP
Productie van plantaardige vezels als vleesvervangers. - Foto: ANP

De focus in de beoogde eiwittransitie in het gebied rondom Wageningen ligt vooral op technische aspecten, zoals het ontwikkelen van op vlees lijkende vleesvervangers.

Er is minder aandacht voor andere aspecten die de overgang van minder dierlijke naar meer plantaardige eiwitten zouden stimuleren, zoals anders koken en een andere soort landbouw. Dat is één van de voorlopige conclusies in een onderzoek van Wageningen University & Research. Het onderzoek en de voorlopige tussenresultaten werden donderdag gepresenteerd op een webinar van Foodvalley over eiwittransitie.

Oplossingsrichtingen binnen de eiwittransitie

Het onderzoek richt zich op het zogenoemde innovatiesysteem rondom Wageningen. Onderzoekers spraken met verschillende partijen in dit systeem en kwamen tot vijf ‘zoekrichtingen’, oplossingsrichtingen binnen de eiwittransitie waarop verschillende partijen zich richten.

De eerste richting is het vinden, onderzoeken en commercialiseren van nieuwe eiwitbronnen. De tweede richting is het verbeteren en begrijpen van eiwitkwaliteit en -functionaliteit. De derde is het verbeteren van de smaak en textuur van alternatieve eiwitproducten en de vierde is een circulair op dieren en planten gebaseerd voedselsysteem. De laatste richting is een zelfvoorzienend eiwitsysteem.

Verbeteren van smaak en textuur van plantaardige producten

De onderzoekers constateerden dat iedere richting gedomineerd wordt door één dominante type speler in het systeem. Zo richten( grote) producenten van vleesvervangers zich bijvoorbeeld vooral op het verbeteren van de smaak en textuur van plantaardige producten. Partijen die nauw met WUR betrokken zijn, zouden focus hebben op meerdere richtingen, in plaats van op één richting, zo bleek uit het onderzoek. Iedere partij heeft een eigen visie op hoe de eiwittransitie bereikt zou moeten worden.

Sommige activiteiten kunnen mogelijk concurrerend met elkaar zijn, waaronder het aanbieden van plantaardige fastfoodproducten. Omdat de focus vooral op technische aspecten ligt, bestaat de kans dat er in de andere aspecten minder geïnvesteerd wordt, terwijl die wel nodig zijn voor een systeemverandering, aldus het onderzoek.

Eiwittransitie is een van de drie investeringsthema’s van WUR in haar strategische agenda 2019-2022. Voor deze investeringsthema’s met een hoge potentiële impact is extra geld beschikbaar gesteld.

Kloosterman

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.