97 nieuwe bioboeren in 2022

25-10 | |
Onkruidbestrijding bij biologische akkerbouwer. - Foto: Roel Dijkstra
Onkruidbestrijding bij biologische akkerbouwer. - Foto: Roel Dijkstra

97 boeren zijn nieuwkomers op de biologische markt in 2022. Het areaal bio is nu zo’n 4,4% in Nederland.

De biologische sector groeit nog altijd, maar tergend langzaam. Uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aandeel biologisch in de Nederlandse landbouw, blijkt dat in 2020 er zo’n 477 bedrijven bezig waren met de omschakeling naar biologisch. Dit is een proces dat veelal zo’n twee jaar duurt. Boeren werken dan al wel biologisch, dus zonder gebruik van chemische gewasbescherming en kunstmest, maar nog niet onder het certificaat om hun product als biologisch te mogen verhandelen.

Het merendeel van deze ‘omschakelaars’ zijn bestaande bioboeren die bijvoorbeeld extra areaal aan hun bedrijf toe willen voegen. Het aantal echte nieuwkomers is 97. Van de totale landbouwgrond die biologisch gecertificeerd of in omschakeling is, ligt het aandeel in omschakeling jaarlijks rond de 7,0%. Met uitschieters van 10% in 2016 en 2017.

Nederland in achterhoede

Binnen Europa bevindt Nederland zich nog altijd in de achterhoede waar het gaat over het aandeel bio. Het areaal biologisch in Nederland komt in 2022 op 4,4% van de in totaal 1,8 miljoen hectare landbouwgrond: iets meer dan 80.000 hectare. In koploper Oostenrijk is meer dan een kwart (25,4%) biologisch gecertificeerd.

Het CBS vergelijkt de huidige aantallen bedrijven en hectares met zeven jaar geleden, en constateert dat er een flinke groei in aantallen bedrijven is geweest. Van alle boerenbedrijven was in dat jaar zo’n 2,1% biologisch, dit jaar is dat 3,8%. In absolute aantallen is het een stijging van 1.366 naar 1.951 bedrijven. Hier zitten de omschakelende bedrijven al bij in.

Vooral melkveehouders

Ruim een kwart van alle biologische landbouwbedrijven in 2022 is een melkveebedrijf. Eenzelfde deel betreft akkerbouw- of tuindersbedrijven. Bij de bedrijven in omschakeling die nieuwkomer zijn, is het melkveebedrijf de grootste categorie: 29,9%. Van deze nieuwkomers is 23,7% een akkerbouwbedrijf en 12,4% een tuinbouwbedrijf.

De biologische sector heeft het de afgelopen tijd niet makkelijk. De prijs voor biologische producten ligt niet veel hoger of soms zelfs op een gelijk niveau als gangbaar. In jaren dat de biologische sector wat meer doorgroeide, was dit prijsverschil groter, ziet CBS-landbouwdeskundige Cor Pierik. De verminderde financiële prikkel zou een verklaring kunnen zijn voor de verminderde groei.

Aanbod van arbeid

Een andere economische trend die invloed heeft op de groei van de biologische sector, is het aanbod van arbeid. Op biologische bedrijven is meer arbeid nodig dan op hun gangbare tegenhangers, bijvoorbeeld voor het wieden van onkruid. Arbeidsmigranten zijn er niet in overvloed, waardoor ook dit weer een extra hobbel is voor boeren om aan de omschakeling te beginnen.

van Rooijen
Meer over


Beheer