Agractie wint hoger beroep om anti-zuivelposter

04-01 | |
Boeren kwamen met de trekker naar het gerechtshof in Amsterdam voor de behandeling van het hoger beroep van Dier&Recht tegen de uitspraak van 23 augustus. - Foto: ANP
Boeren kwamen met de trekker naar het gerechtshof in Amsterdam voor de behandeling van het hoger beroep van Dier&Recht tegen de uitspraak van 23 augustus. - Foto: ANP

Agractie wint ook in hoger beroep tegen de anti-zuivelcampagne van Dier&Recht.

De dierenactivismeclub kon de rechter niet overtuigen dat het weghalen van kalveren bij de koe zorgt voor ‘ernstig dierenleed’. Eerder kwam de rechtbank Amsterdam tot eenzelfde oordeel.

Het gaat om een campagne van afgelopen zomer, met verschillende posters en billboards die in het straatbeeld van met name de grote steden zichtbaar waren. Dier&Recht moest toen op last van de rechter een van de vier posters verwijderen uit het straatbeeld en ook van de website. De club vindt dat de rechtbank van Amsterdam onterecht de vrijheid van meningsuiting heeft beperkt, om het imago van de zuivelsector te beschermen. “Een angstaanjagende ontwikkeling”, noemt Dier&Recht de uitspraak. “Wij vinden dat de rechter volledig voorbijgegaan is aan het feit dat het opgroeien zonder moeder leed veroorzaakt.”

‘Melkveehouders beschuldigd’

Het hof vindt dat in het kader van het publieke debat ook aanstootgevende of choquerende uitingen toelaatbaar kunnen zijn. “Maar de vrijheid van meningsuiting is eveneens in het publieke debat niet onbegrensd. Met deze uitlating van Dier&Recht worden de melkveehouders beschuldigd van het veroorzaken van ernstig dierenleed”, aldus het oordeel van het hof. Voor een dergelijke beschuldiging moet voldoende steun bestaan in de feiten. Het hof concludeert in dit kort geding dat de beschuldiging van Dier&Recht onvoldoende steun vindt in de publicaties waarop Dier&Recht zich beroept.

Agractie is blij met de uitspraak van het hof, ‘omdat deze recht doet aan de gevoelens van duizenden dierhouders die door de uitspraken van Dier&Recht als dierenmishandelaars werden neergezet’. Agractie spreekt van ‘ongefundeerde meningen’ die ze ‘blijven aanvechten’.

Dier&Recht is ‘bijzonder teleurgesteld over deze uitspraak’. De organisatie overweegt een bodemprocedure en heeft de campagne verlengd. Andere anti-zuivelposters zijn vanaf dinsdag weer te zien in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

Uitgebreide marktinformatie over zuivel(producten) en melkprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van RooijenBeheer