Skip to content

Agricultural Outlook: consumptie van plantaardige eiwitten neemt toe

Hoe ontwikkelt de landbouw zich als de huidige trends zich voortzetten? Dat staat in de Agricultural Outlook 2023-2035.

Nieuws
Food
Agricultural Outlook 2023-2035

Kikkererwten. De consumptie van plantaardige eiwitten neemt toe, zo staat in de Agricultural Outlook 2023-2035. Foto: Canva

Hoe ontwikkelt de landbouw zich als de huidige trends zich voortzetten? Dat probeert de Europese Commissie door te rekenen in de Agricultural Outlook 2023-2035. Het veranderende consumptiepatroon is hiervan ook onderdeel.

De productiviteit van de landbouw zal in de Europese Unie in de komende tien jaar blijven toenemen, maar de groei is minder dan in de afgelopen jaren. Dat staat in de Agricultural Outlook 2023-2035, waarin de Europese Commissie probeert door te rekenen hoe de landbouw zich ontwikkelt als de huidige trends zich voortzetten.

De klimaatverandering zal gevolgen hebben, is het vooruitzicht. Teeltpatronen veranderen en de zones waarin bepaalde teelten mogelijk zijn, verschuiven noordwaarts. Tegelijkertijd neemt de omvang van landbouwbedrijven toe en zal ook de productie groeien.

Voedselzekerheid zal in de Europese Unie geen kwestie van belang zijn, aangezien de trends laten zien dat de EU netto-exporteur van voedsel blijft. De landbouwproductiviteit zal in landen die het laatst zijn toegetreden steeds meer op het niveau komen van de ‘oude’ lidstaten, al lijkt het erop dat een kloof blijft bestaan.

Consumptie van plantaardige eiwitten

Het veranderende consumptiepatroon zal effecten hebben op met name de veehouderij en het grondgebruik. Vooral de consumptie van rundvlees en varkensvlees in de EU neemt af. Tegelijk blijft de zuivelconsumptie redelijk stabiel, al is er wel een verschuiving in de soorten zuivel die de consument nog wil. Consumptiemelk neemt af in populariteit en de consumptie van speciale zuivelproducten zal toenemen. Tegelijk neemt de consumptie van plantaardige eiwitten (peulvruchten) toe.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft in de vooruitzichten ‘cruciaal voor de steun aan boeren bij de omslag naar een duurzamer agrarisch productiesysteem, om veerkrachtiger en concurrerend te worden en om tegelijk voedsel te produceren en de natuurlijke hulpbronnen te beheren’, staat in het rapport. De Europese boer draagt bij aan de voedselzekerheid, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Het GLB zal boeren helpen zich ‘met succes aan te passen aan nieuwe marktomstandigheden en om te gaan met de vragen van de maatschappij en de consument’.

Verschuiving van teelt granen naar soja en peulvruchten

De omvang van het landbouwareaal zal in de EU niet wezenlijk verkleinen, al zal het veranderende klimaat wel invloed hebben op het grondgebruik. In de akkerbouw komt een verschuiving van de teelt van granen naar soja en peulvruchten, als gevolg van de afnemende vraag naar graan voor veevoer en door de verschuiving in de eiwitconsumptie van dierlijk naar plantaardig.

Blijvend grasland en het areaal voor voergewassen nemen af door de verwachte extensivering van de dierlijke productie. Er komt meer grond braak te liggen als gevolg van de strengere wetgeving op gebied van milieu en biodiversiteit.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin