Beloning vastlegging CO2: geef het een kans

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

Plan van Rabobank geeft impuls aan noodzakelijke én perspectiefrijke nieuwe ontwikkeling vastlegging CO2.

Prachtig plan van de Rabobank om te gaan belonen. Goed ook dat zo’n grote partij hier de nek voor uitsteekt en de schouders eronder zet door een heuse koolstofbank op te tuigen.

Natuurlijk stijgt er een gehuil op in bepaalde kringen. Wat Rabobank doet is nooit goed in de ogen van mensen ter rechterzijde (klimaatontkenners) en ter linkerzijde (anti-grootkapitaal). Maar daartussenin zit een grote groep met gezond verstand en die zal inzien dat hier veel te winnen is.

Vermindering uitstoot

Ten eerste voor het klimaat, door de uitstoot inderdaad te verminderen én door elders vast te leggen wat je op een bepaalde plek onvermijdelijk aan CO2 produceert. Ten tweede zijn hier kansen voor agrarisch ondernemers om beloond te worden voor duurzame inspanningen. Al te vaak is er iets gevraagd zonder dat er iets tegenover stond op dit terrein. Hier gloort hoop op het doorbreken van die cirkel. En wie weet, gloort hier zelfs een nieuw verdienmodel op basis van CO2– of methaanvastlegging.

CO2-compensatie

Waar moet dat geld vandaan komen? Ten eerste brengt het afkicken van de fossiele brandstof uit andere delen van de wereld een enorme verandering van geldstromen teweeg. Het geld dat nu met olietankers retour gaat naar het Midden-Oosten komt straks (deels) vrij voor andere, betere doelen. Ten tweede is er grote behoefte aan concrete doelen voor CO2-compensatie. Allerlei bedrijven willen niets liever dan duidelijkheid en een afrekenbaar, verantwoord systeem om hun verplichte compensatie af te kopen. Allemaal kansen dus.

Geen enkele bedreiging? In ieder geval deze: een beloning voor vermindering van uitstoot (zoals bij veenweideboeren) is op den duur lastiger te verantwoorden dan een beloning voor daadwerkelijke netto vastlegging.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.