Doorgaan naar artikel

Beter toezicht op coronarisico arbeidsmigranten

Geüpdatet op:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Emile Roemer - Foto: ANP

Emile Roemer - Foto: ANP

Arbeidsmigranten vormen door gebrek aan regels een te groot coronarisico. Minder personen op één kamer en beter toezicht op vervoer zijn nodig, volgens Emile Roemer.

Roemer leidt het door minister Koolmees (SZW) ingestelde Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Dat team kwam gisteren tot een eerste advies. De opvallendste punten: laat nog maximaal twee personen op één kamer slapen en als ze werken op bedrijven ‘met een hoog risico op coronabesmetting, zoals vleesverwerkende bedrijven’ maar met één persoon. Roemer wil alleen nog gezamenlijk vervoer toestaan op voorwaarde dat arbeidsmigranten aantoonbaar via verplichte actuele registratie bij de gemeente deel uitmaken van een langere tijd in hetzelfde huis samenwonende groep van beperkte omvang.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland noemt dat laatste ‘een uitdaging’. In de tijd dat hij nog burgemeester van Westland was, had die gemeente een voorbeeldfunctie waar het registratie van arbeidsmigranten in de gemeentelijke basisregistratie betrof. Zonder verplichting blijft echter het percentage geregistreerden laag.

Veiligheidsregio’s bepalen risicosectoren

Het zal aan de veiligheidsregio’s zijn om te bepalen welke bedrijven en sectoren als kwetsbaar gelden voor coronabesmettingen en dus nu al hun arbeidsmigranten alleen op een kamer zouden moeten laten slapen. Roemer kondigde gisteren in een interview bij Nieuwsuur al aan dat op termijn één persoon per kamer (uitgezonderd stelletjes of, zoals het in zijn advies staat, personen met een affectieve relatie) de norm moet worden.

Ook het woonadvies voor nu en voor de toekomst vindt Van der Tak een punt van zorg. Nu al is er een groot tekort aan bedden voor arbeidsmigranten. Dat stelt, eveneens in Nieuwsuur, directeur Jurriën Koops van de Algemene Bond van Uitzendbureaus, die aan dat tekort een getal van 120.000 bedden hangt. “Die zijn er niet ineens.”

‘Schuif keurmerken flexwonen ineen’

Roemer adviseert op dat punt om de keurmerken voor huisvesting (het Agrarisch keurmerk Flexwonen en dat van de Stichting Normering Flexwonen) in elkaar te schuiven, waar nodig aan te scherpen en als maatstaf te gebruiken voor beleid van alle gemeenten. “Er zijn gemeenten die het goed doen, maar ook die zich vooral richten op het binnenhalen van bedrijven, maar geen beleid hebben voor de huisvesting van de werkers.”

Uitzendbranche weer reguleren

De opdracht van het Aanjaagteam is nadrukkelijk ook om naar structurele verbetering van de positie van arbeidsmigranten te kijken. Die zou volgens Roemer erg geholpen zijn als er weer regulering komt van de uitzendsector. Die is 25 jaar geleden afgeschaft zodat iedereen die zijn bedrijfsnaam bij de Kamer van Koophandel deponeert een bureau kan beginnen.

Dat daar een einde aan moet komen, is volgens Roemer iedereen het wel over eens. “In mijn volgende advies zal ik aanbevelingen doen over hoe die regulering eruit kan zien, zo dat malafide bureaus geen plaats meer hebben in Nederland. Dit is nu een kans en iedereen ziet het nu en is overtuigd van de urgentie. Al die maatregelen waar al zo lang over gesproken wordt nu vastleggen en handhaafbaar maken.”

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin