Brabant zet in op groei biologisch

13-01 | |
Cruciaal is volgens de Brabantse gedeputeerde Lemkes-Straver dat ook de afzet van biologische producten wordt gestimuleerd. - Foto: Wout van Assendelft
Cruciaal is volgens de Brabantse gedeputeerde Lemkes-Straver dat ook de afzet van biologische producten wordt gestimuleerd. - Foto: Wout van Assendelft

Biologische landbouw gaat een heel belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de landbouw en voedselketen in Noord-Brabant. Dat zei gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur Elies Lemkes-Straver tijdens de BioKennisweek.

Doel is om het huidige biologische landbouwareaal van 2,6% te laten groeien naar 15% in 2030. De visie van Bioboeren Brabant was volgens Lemkes-Straver een belangrijke inspiratiebron voor het vaststellen van het ‘gedurfde’ provinciale ambitieniveau.

Ondersteuning

De provincie wil producenten op verschillende manieren ondersteunen tijdens het proces van omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Zo is er begeleiding van adviseurs en kan er een cursus worden gevolgd. Ook zijn er zogenoemde ‘inspiratiebedrijven’ waar geïnteresseerde agrariërs met vragen terecht kunnen.

De provincie voert gesprekken met mbo en hbo-onderwijsinstellingen over ‘biologisch’ onderwijs en de mogelijkheden voor een doorlopende leerlijn. Daarbij zoekt de provincie de verbinding met hightech. Biologisch is arbeidsintensief en vraagt om slimme oplossingen. De gedeputeerde noemt als voorbeeld de ondersteuning van de proeftuin precisielandbouw in Reusel.

Vrijstelling en pachtbeleid

Als gevolg van de omgevingsverordening In Noord-Brabant moeten veehouders hun stallen per 1 januari 2024 aanpassen aan de nieuwste emissie-eisen voor stikstof. Natuurinclusieve veehouders kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een uitzonderingsregeling. De verwachting is dat dit binnenkort ook voor biologische veehouders gaat gelden. Wat betreft het pachtbeleid wil Noord-Brabant de eigen gronden onder gunstige voorwaarden langjarig aan biologische en natuurinclusieve boeren uitgeven. De provincie vraagt terreinbeherende organisaties in de provincie soortgelijke voorwaarden te hanteren en ontvangt daarop positieve reacties.

Tegemoetkoming in omschakelkosten

Wat betreft de omschakelperiode van 2 jaar, onderzoekt de provincie of het ondernemers financieel kan ondersteunen. In de omschakelperiode maken ondernemers veel kosten, terwijl daar nog geen vergoeding tegenover staat. Genoemde periode zou voor banken een belemmering zijn om te financieren. Lemkes-Straver verwacht binnenkort bekend te kunnen maken of en hoe de provincie kan helpen deze periode financieel te overbruggen.

Stimuleren afzet biologisch

Cruciaal is volgens Lemkes-Straver dat ook de afzet van biologische producten wordt gestimuleerd. Er is overleg geweest met de eigen cateraar om zoveel mogelijk biologische producten in het assortiment op te nemen. Op dit verzoek is positief gereageerd. De provincie stimuleert eenzelfde beleid bij publieke organisaties in de provincie. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor voedseleducatie en staat de provincie open voor initiatieven van derden. Zo is de provincie betrokken bij een pilot van een aantal supermarkten die biologische groente en fruit extra onder de aandacht willen brengen.

Willem Veldman
Meer over


Beheer