Skip to content

CBS: 5% van de Nederlanders eet geen vlees

Updated on:
Nieuws
Eiwittransitie
Foto: Joris Telders

Foto: Joris Telders

5% van de Nederlanders eet nooit vlees, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim de helft van de Nederlanders eet minimaal 5 dagen per week vlees, 5% van de Nederlanders eet nooit vlees. Nog eens 45% eet maximaal 4 dagen per week vlees. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS dat begin 2020 is uitgevoerd.

Onderdeel van groter onderzoek

Het onderzoek naar vleesconsumptie is onderdeel van een groter onderzoek naar het gedrag en denken in relatie tot klimaatverandering en energietransitie, Belevingen 2020. Daarbij werd ook gevraagd naar vleesgebruik: aantal dagen in de week, maar ook in welke vorm vlees wordt gegeten. In het onderzoek zijn vragen gesteld aan 3.600 personen van 18 jaar en ouder.

5% is vegetariër

Van de ondervraagden geeft 5% aan geen vlees te eten. In deze groep eet 2,6% (ruim de helft) nog wel vis (pescotariërs), 1,7% eet geen vlees en ook geen vis. 0,4% van de ondervraagden geeft aan dat ze kiezen voor een volledig plantaardig dieet. Het aandeel vegetariërs ligt in lijn met eerder onderzoek van Wageningen UR.

Het aandeel personen dat geen vlees eet is groter bij hoogopgeleiden, blijkt uit het onderzoek. Bij wetenschappelijk opgeleiden is dat 10%. Vrouwen geven vaker aan dat ze geen vlees eten dan mannen. Ondervraagden onder 35 jaar eten relatief vaker alleen vis of volledig vegetarisch, bij mensen ouder dan 55 is het vooral een kwestie van minder dagen per week vlees eten.

Een derde eet minder vlees

Van de ondervraagden geeft ruim een derde aan dat ze in de voorgaande 12 maanden minder vlees zijn gaan eten. Dat gebeurt door minder dagen met vlees of door kleinere hoeveelheden per keer. Tegelijkertijd heeft bijna 60% aangegeven dat het vleesgebruik niet is veranderd. 37% van de ondervraagden vindt desgevraagd dat ze minder vlees zouden moeten eten.

Dierenwelzijn en klimaat

Bij degenen die nooit vlees eten, is voor 70% dierenwelzijn een reden. Bijna de helft van de mensen die geen vlees eten vindt dat zelfs de belangrijkste reden. Klimaat en milieu is in deze groep ook een belangrijke reden. Bij de flexitariërs (maximaal 4 dagen per week vlees) speelt vooral gezondheid en geen behoefte aan vlees de grootste rol. Klimaat en dierenwelzijn zijn in deze groep duidelijk minder belangrijk, 30% noemt klimaat een reden en een net iets lager percentage noemt dierenwelzijn als reden.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin