Colruyt komt met duurzaam spaarprogramma

08-11-2022 | |
Colruyt supermarkt in Antwerpen. Colruyt is een Belgische supermarktketen. Colruyt maakt deel uit van Colruyt Group, een Belgische multinational die actief is in groothandel en supermarkten. - Foto: ANP
Colruyt supermarkt in Antwerpen. Colruyt is een Belgische supermarktketen. Colruyt maakt deel uit van Colruyt Group, een Belgische multinational die actief is in groothandel en supermarkten. - Foto: ANP

Met een spaarprogramma in de Xtra-app kunnen klanten van Colruyt punten sparen voor duurzaamheidsprojecten zoals aanleg van natuurgebied om CO2 op te vangen. Daarnaast investeert het bedrijf onder meer in windparken en tankstations voor waterstof.

Colruyt is één van de grootste foodwinkeliers van België met ook een aantal filialen in Frankrijk en Luxemburg. De groep telt 744 eigen winkels onder verschillende namen, 588 geaffilieerde vestigingen en biedt werk aan 33.000 mensen. “We willen duurzaam groeien, met respect voor gezondheid, samenleving, dierenwelzijn en milieu. We willen in België een referentiepunt zijn voor duurzaamheid”, luidt het motto van het beursgenoteerde familiebedrijf. Het concern betrekt daar nadrukkelijk de klanten bij en heeft daarnaast al meer dan 150 projecten onder handen om de ambities waar te maken.

In het laatste boekjaar kwam de omzet van Colruyt uit op € 10,05 miljard waarvan 81% uit detailhandel en nog eens bijna 11% uit groothandel en foodservice. Voor dit jaar waarschuwde Colruyt eerder dat de winst over het lopende boekjaar aanzienlijk lager uit zal komen dan in de voorafgaande periode.

Bomen en bloemen planten

Klanten van Colruyt die voedingswaren kopen met een Eco-score A of B kunnen voortaan punten sparen via de eigen Xtra-app. Met die punten kunnen bijvoorbeeld bomen worden geplant. - Foto: Colruyt
Klanten van Colruyt die voedingswaren kopen met een Eco-score A of B kunnen voortaan punten sparen via de eigen Xtra-app. Met die punten kunnen bijvoorbeeld bomen worden geplant. – Foto: Colruyt

Om recent te beginnen: klanten die voedingswaren kopen met een Eco-score A of B kunnen voortaan punten sparen via de eigen Xtra-app. Die Eco-score zelf, die Colruyt op het prijsetiket zet, geeft de duurzaamheid en de ecologische voetafdruk van producten aan. De punten kunnen vervolgens worden omgezet in projecten die positief bijdragen tot het milieu. Voor 100 punten kan de klant een boom laten planten, 1 m² bloemenweide of 1 m² natuurgebied aan laten leggen of zelf een workshop volgen bij Colruyt Group Academy rond het thema duurzaamheid. De ambitie is om het eerste jaar 35.000 bomen te planten, 50.000 m² bloemenweides te zaaien en 25.000 m² natuurgebied aan te leggen.

Met dit nieuwe initiatief wil Colruyt Group ‘verder inzetten op het bewust keuzes maken in aankoopgedrag, en hier dan ook meteen iets concreet aan koppelen’. CEO Jef Colruyt licht toe: “Milieu zet je niet op pauze, ook al zijn er tal van bijkomende zaken op de agenda voor ons als grote retailer. We zijn ervan overtuigd dat we moeten blijven investeren in initiatieven die bijdragen tot een beter milieu, want het is op dat vlak ook vijf na twaalf. Door een spaarprogramma op te zetten dat focust op duurzame initiatieven, willen we onze klanten mee inspireren, samen een positieve beweging in gang zetten en concrete actie stimuleren. Want alleen samen kunnen we beter zorg dragen voor onze planeet en samenleving en zo ook de toekomst van de volgende generaties veiligstellen.”

Minder CO2-uitstoot

In dat kader heeft Colruyt de broeikasuitstoot de laatste jaren al drastisch terug weten te dringen. Concrete maatregelen zijn het aanpassen van de verlichting, koeling en installatie van warmtepompen in de winkels – ruim 40% is inmiddels energiezuinig -, duurzame kantoren, meer deelmobiliteit voor de werknemers en betere verpakkingen. Maar, zoals directeur Technics & Real Estate Koen Baertens erkent: “Zelfs de meest vooruitstrevende technologie kan er niet voor zorgen dat we níets uitstoten. We blijven onze uitstoot verminderen, maar zochten dus ook een extra oplossing: CO2 opvangen via bosaanplant.”

Colruyt plant daartoe 12 miljoen bomen aan in de Democratische Republiek Congo. “Vanaf de start van de bosaanplant, in 2022, zal het project steeds meer bijdragen aan CO2-captatie. Om tegen 2030 meer CO2 op te nemen dan we uitstoten”, stelt het bedrijf daarbij. De keus viel op de voormalige Belgische kolonie omdat daar de 10.000 hectare te vinden is die nodig zijn voor de bomen. Colruyt Group heeft in Congo al verschillende projecten lopen, zoals een duurzaam ketenproject ‘met een correcte prijs en gegarandeerde afzet voor 2.200 kleine koffieboeren’ en de vorming en begeleiding van jonge boeren door de eigen stichting Colibri Foundation.

Eigen energiebronnen

Buiten de feitelijke retail komt de energie zoveel mogelijk uit eigen, hernieuwbare energiebronnen. Colruyt Groep produceert zelf groene stroom uit zonne-energie en investeert via Virya Energy in windenergie op land en zee. Het bedrijf heeft bovendien het eigen energiebedrijf Dats24 dat energie uit wind en biomassa aanbiedt aan de Belgische consument en bedrijven. Dats24 investeert als één van de weinige bedrijven ook in waterstof met een eigen tankstation bij het hoofdkantoor in Halle en een geplande uitbreiding met nog vijf van dat soort faciliteiten. Met dit en de vele andere initiatieven wil Colruyt haar missie waarmaken: “Duurzaam ondernemen betekent voor ons: de balans zoeken tussen economische, ecologische en sociale factoren.”

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer