Skip to content

Een onsje meer of minder vlees?

Toen recent een bekende supermarktketen aangaf af te stappen van zogenoemde kiloknallers, brak direct de polemiek op sociale media uit.

Toen een supermarkt aankondigde te stoppen met vleesaanbiedingen, vroegen diverse politici zich af of voedsel betaalbaar blijft. - Foto: ANP

Toen een supermarkt aankondigde te stoppen met vleesaanbiedingen, vroegen diverse politici zich af of voedsel betaalbaar blijft. - Foto: ANP

Toen recent een bekende supermarktketen aangaf af te stappen van zogenoemde kiloknallers, brak direct de polemiek op sociale media uit.

Ons vlees wordt afgepakt, zo was de teneur. Ook de politiek deed een duit in het zakje. Diverse politici vroegen zich openlijk af of ons voedsel nog wel betaalbaar blijft. Een terechte constatering, maar eerder een inkomenspolitiek-vraagstuk dan een voedselvraagstuk.

Bijna een miljoen mensen wonen in Nederland onder de armoedegrens, kunnen met moeite hun energierekening betalen, vermijden de tandarts vanwege de kosten en zijn in toenemende mate afhankelijk van de Voedselbank. Niet voor niets is bestaanszekerheid trending topic. Dit maatschappelijke probleem vraagt structurele oplossingen en niet politiek gekissebis over het prijsbeleid van een individuele supermarkt.

Lees ook: Jumbo stopt aanbieding op vers vlees

Aangezien prijs nu eenmaal een belangrijke aankoopfactor is voor veel consumenten, kunnen prijsacties een stevige boost geven aan afzet en dus interessant zijn voor een bedrijf. Maar voor het betaalbaar houden van ons voedsel helpt het stunten met prijzen op termijn niet. Want de vraag naar voedsel neemt wereldwijd alleen maar toe. En dat terwijl voedselproductie, en dus aanbod, onder druk komt te staan.

Voor het betaalbaar houden van ons voedsel helpt het stunten met prijzen op termijn niet

Op termijn zullen alle relevante productiefactoren schaarser worden, van landbouwareaal tot energie, water, arbeid en grondstoffen. Dit alles zal logischerwijs tot hogere voedselprijzen leiden. Om te komen tot een volhoudbare en betaalbare voedselvoorziening wordt dan ook gedegen langetermijnbeleid gevraagd.

Samenwerken in ketens

Als onderneming is het zaak om te investeren in intensievere samenwerking met de producenten van jouw bedrijfskritische grondstoffen. Niet langer stunten voor kortetermijnwinst, maar investeren in wederkerigheid en vertrouwen voor het borgen van je verdienmodel. De pijlers onder een dergelijke samenwerking:

  • • transparantie, onder andere in het delen van data;

  • • zekerheid van afzet en stabiele prijs voor de boer;

  • • zekerheid van toevoer en duurzamere productie voor afnemers, zoals industrie en retail.

Het samenwerken in dergelijke wederkerige ketens zal leiden tot meer inzicht in kosten, efficiëntere productie en vertrouwen om te blijven investeren in duurzame innovatie door zowel boer als keten. Dit zal op termijn ons voedsel beter betaalbaar houden dan de zoveelste kiloknal-actie.

Lees ook het opinieartikel: Jumbo’s streep door vleesaanbiedingen is voorbeeld goed leiderschap

Snel delen

Afbeelding
Martijn Rol

Sectormanager Food bij Rabobank

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin