Skip to content

De cruciale rol van brancheverenigingen in de Eiwittransitie

Brancheverenigingen spelen een belangrijke rol in de Eiwittransitie.

Updated on:
Opinie
Eiwittransitie
brancheverenigingen Eiwittransitie premium

Er is nog veel discussie of een plantaardig dieet wel alle en voldoende voedingsstoffen bevat. Foto: Canva/bit245

In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is steeds meer aandacht voor de eiwittransitie. Deze transitie, waarbij dierlijke eiwitten vaker worden ingeruild voor plantaardige alternatieven, brengt een grote verandering in onze eetgewoonten met zich mee. Brancheverenigingen spelen een belangrijke rol in deze transitie.

Volgens onderzoek door Wageningen University & Research voor Wakker Dier consumeert de gemiddelde Nederlander 76,1 kilogram vlees. We zien echter in zowel retail als foodservice een verschuiving optreden. Volgens recent onderzoek van Food Inspiration daalde de verkoop van dierlijke eiwitten tussen 2018 en 2021 met 11% (zuivel) en 8% (vlees). De vraag naar plantaardige alternatieven groeide tegelijk met 75%. Een uitdaging voor brancheverenigingen, die deze sectoren ondersteunen.

Veel vragen bij een volledig plantaardig dieet

Toch blijkt deze ondersteuning voor veel brancheverenigingen een lastige opgave. Dat is ook niet zo vreemd. Binnen veel verenigingen verschillen de meningen over de omvang en de impact voor de sector. Ook kunnen belangen binnen een branche verschillen. Daarnaast worden er wetenschappelijk nog veel vragen en kanttekeningen geplaatst bij een volledig plantaardig dieet. Er is nog veel discussie of een plantaardig dieet wel alle en voldoende voedingsstoffen bevat.

Tips voor brancheverenigingen

Toch kun je als branchevereniging op verschillende onderdelen actief zijn:

Belangenbehartiging: Als vertegenwoordiger van bedrijven in de sector kun je een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van eventuele regelgeving. Ook kun je bijvoorbeeld subsidies aanvragen voor onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen.

Samenwerking en innovatie: Biedt een platform voor bedrijven die samen willen werken aan ontwikkeling van nieuwe en alternatieve producten en technologieën. Stimuleer onderzoek en ontwikkeling, wat de diversiteit en beschikbaarheid van duurzame eiwitten kan vergroten.

Consumentenbewustzijn: Help om consumenteneducatie te bevorderen. Zet campagnes op om het bewustzijn te vergroten over een goed en uitgebalanceerd dieet. Laat jouw kennis en de innovatiekracht van leden ook aan de consument zien.

Kennisdeling: Door informatie te verzamelen en te verspreiden, kun je als branchevereniging bedrijven en consumenten helpen beter geïnformeerd beslissingen te nemen. Deel de goede voorbeelden en help bij het overbruggen van een tekort aan kennis.

Petfood en catering

Inspirerende voorbeelden zien we in de petfood-industrie en de catering. Ook in de petfood-industrie groeit de vraag naar alternatieve eiwitbronnen. Het bedrijfsleven speelt daar op in door het productassortiment uit te breiden. De branchevereniging NVG sluit kennispartners aan met specifieke expertise en laat leden en kennispartners actief kennis uitwisselen. Dit betekent overigens niet dat de sector dierlijke eiwitten de rug toekeert. Zo lang mensen vlees eten, ontstaan er nevenstromen voor petfood. Dit is een duurzame toepassing van waardevolle voedingsstoffen.

In de cateringsector besloten tien bedrijfscateraars zich te committeren aan de ‘meer plant, minder dier’-doelstelling van Stichting Wakker Dier. Een bijzondere samenwerking.

Als branchevereniging kun je ervoor kiezen om niets te doen. Je loopt dan wel het risico dat andere organisaties de toon van het debat gaan bepalen. Dus ga, samen met andere partijen in jouw netwerk en andere brancheverenigingen, op zoek naar de toegevoegde waarde voor jouw leden in deze transitie!

Hans van der Kooij en Benita Beekhof zijn verenigingsmanagers bij Wissenraet van Spaendonck. Van der Kooij is werkzaam voor brancheverenigingen in de gastvrijheidssector. Beekhof voor de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin