Skip to content

De échte duurzame oplossing ligt niet alleen bij boeren

We moeten omschakelen naar een vorm van landbouw die goed is voor de natuur en biodiversiteit. Dit kunnen boeren niet alleen, stelt Gerard Teuling, agrifood-expert bij MVO Nederland.

Opinie
Food
boeren natuur premium

De actie zit vooral in de keten om de boer heen vindt MVO Nederland. Foto: Hans Prinsen

We moeten omschakelen naar een vorm van landbouw die goed is voor de natuur en biodiversiteit. Dit kunnen boeren niet alleen, stelt Gerard Teuling, agrifood-expert bij MVO Nederland. Daarvoor is samenwerking nodig in de héle voedselketen.

Wie naar boerenland kijkt, kan zo maar de indruk krijgen dat netjes en aangeharkt dé manier is om voedsel te produceren. Dat klopt, maar alleen als je boeren puur en alleen afrekent op hoeveel ze produceren en tegen welke prijs. Onderzoek van de Wageningen University & Research toont aan dat die druk vooral van banken en toeleveranciers komt.

Druk bij boeren moet eraf

Als je weet dat ons reguliere voedsel verantwoordelijk is voor 25% van de broeikasgasemissies en 60% van het verlies aan biodiversiteit, moet de druk bij boeren eraf. En is een omschakeling naar een vorm van landbouw die wél goed is voor de natuur en biodiversiteit nodig. Naar een vorm die er misschien niet zo netjes uitziet maar wél veel beter is voor natuur en maatschappij.

De oplossing? Die ligt zeker niet alleen bij de boer. Die heeft namelijk geld noch tijd om te investeren in duurzaamheid. En banken en toeleveranciers hijgen in hun nek en stimuleren duurzaam gedrag totaal niet.

De échte oplossing zit in de hele voedselketen. Bij inkopers, bij de markt én bij boeren

De oplossing zit ook niet alleen bij inkopers van voedsel. Die willen echt wel hun steentje bijdragen. Maar hoe doen ze dat als er geen grote volumes producten van natuurlijke landbouw beschikbaar zijn? Laat staan dat ze weten hoe ze die zouden moeten verkopen. Bij de overheid dan? Die spelen een belangrijke rol in wet- en regelgeving maar kan het ook niet alleen.

De échte oplossing zit in de hele voedselketen. Bij inkopers, bij de markt én bij boeren. En bij de overheid. Door samen te werken aan landbouw die met de natuur meewerkt in plaats van ertegenin. Door boeren afzetzekerheid en financiële waardering te bieden voor natuurlijke landbouw. Afspraken die alleen tot stand komen als je mensen bij elkaar zet.

Omschakelen naar natuurlijk boeren

Met ruimte om te floreren voor die boer én voor de natuur. Ruimte die er nu niet is. En dus is er een transitie nodig. Volgens ons begint die bij de boer. Maar zit de actie vooral in de keten om de boer heen. Met betrokkenheid van al die partijen die nodig zijn om onze natuur te redden.

En dat kán. MVO Nederland ontwikkelde al een integrale oplossing om de Nederlandse landbouw om te schakelen naar natuurlijk boeren. Een oplossing die de biodiversiteit terugbrengt in de landbouw en daarmee het stikstofprobleem oplost.

MVO Nederland werkt in verschillende collectieven samen aan duurzame oplossingen, want veel partijen hebben een stukje van de puzzel. Alleen als we de puzzel goed leggen komt samenwerking tot stand. In ons collectief ‘Boeren. Natuurlijk!’ werken we aan een meerjarige samenwerking tussen bedrijven en organisaties in de keten. En in ons collectief Natuurlijk Eten & Drinken zetten we ons met 16 grote inkopers van eten en drinken in om lekker en gezond eten te serveren met positieve impact op de biodiversiteit.

Laten we dus integraal werken aan een langetermijnperspectief, het systeem omgooien, en de ketenpartners betrekken bij de transitie

Waarom? Omdat we klaar zijn met al die gefragmenteerde one-issue oplossingen. En omdat we erin geloven dat natuurlijk boeren dé oplossing is voor zowel de boer, de ketenpartners en de biodiversiteit. Bijkomend voordeel: veel jonge boeren zien ook meer in deze natuurinclusieve toekomst.

Doet goed voorbeeld volgen? Gelukkig zien we dat het ministerie van LNV en diverse provincies omschakelen naar natuurinclusieve landbouw ook steeds meer als oplossing zien. Laten we dus integraal werken aan een langetermijnperspectief, het systeem omgooien, en de ketenpartners betrekken bij de transitie. Het resultaat: natuurlijk boeren krijgt de ruimte en dat betekent zowaar méér boeren, in plaats van minder.

Snel delen

Gerard Teuling

Expert agrifood MVO Nederland

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin