Skip to content

Deense landbouw op laag liggende grond moet wijken voor klimaat

Foto: Misset - Foto: Misset

Foto: Misset

In Denemarken worden de komende tien jaar laag liggende landbouwgronden buiten gebruik gesteld voor natuurherstel.

De regering reserveert voor de aankoop van die gronden in deze periode (2020-2029) in totaal tegen de € 270 miljoen. Een akkoord hierover is met het parlement bereikt bij de begrotingsonderhandelingen.

Met het natuurherstel kan de CO2-uitstoot worden beperkt. De emissie van laag liggende koolstofrijke landbouwgronden is relatief groot. Ook de nitraatuitspoeling wordt door natuurherstel beperkt, licht het landbouwministerie de plannen toe. Hoeveel grond uiteindelijk zal worden opgekocht, maakt het ministerie niet duidelijk. De georganiseerde landbouw juicht het initiatief niettemin toe.

De zittende regering mikt in 2030 op een beperking van de klimaatrelevante gasemissie met 70%.

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin