Skip to content

Dialoog nodig over voordelen nieuwe typen veredeling

Genetische modificatie kan veel voordelen bieden voor teler, verwerker en consument. - Foto: Mark Pasveer

Genetische modificatie kan veel voordelen bieden voor teler, verwerker en consument. - Foto: Mark Pasveer

Nieuwe veredelingstechnieken bieden veel voordelen, vindt adviesbureau IDTechEx. Maar dat moet wel goed worden uitgelegd aan het publiek.

Nieuwe veredelingstechnieken kunnen grote voordelen bieden voor teler, verwerker en consument. Daarom moet de veredelingssector voorkomen dat de fouten uit de jaren negentig worden herhaald, vindt het Britse advies- en onderzoeksbureau IDTechEx.

“De industrie maakte toen de fout dat het vertrouwde op de wetenschap om het publiek te overtuigen van de voordelen van genetische modificatie. De industrie negeerde de emotionele aspecten van het debat. Monsanto (nu Bayer) werd voor veel consumenten het synoniem voor het kwaad dat bedrijven kunnen aanrichten. Veel landen willen geen GMO-gewassen. Van alle genetisch gemodificeerde gewassen staat 85% in slechts vier landen: de VS, Brazilië, Argentinië en Canada.”

De industrie negeerde de emotionele aspecten van het debat

In de jaren negentig werd transgenese toegepast waarbij soortvreemde genen werden ingebracht in planten om eigenschappen kunstmatig te creëren. Het bestand zijn tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is daar een voorbeeld van, of dat insecten dood gingen als ze aan een plant vraten.

Minieme verandering zonder inbreng soortvreemde genen

Inmiddels zijn er nieuwe veredelingstechnieken waarbij met behulp van gene-editing het genoom miniem wordt veranderd om gewenste eigenschappen te creëren of ongewenste eigenschappen te onderdrukken. Daar komt geen soortvreemd genetisch materiaal aan te pas. IDTechEx noemt Crispr, TALENs en ZFNs als voorbeelden.

Het Europese Hof van Justitie bepaalde echter in juli 2018 dat dergelijke gene-editing-technieken vallen onder de bestaande EU-regels voor genetische modificatie uit 2001. Daardoor gelden voor producten die voortkomen uit deze technieken dure toelatingsprocedures.

Voedselzekerheid verbeteren met minder middelen

IDTechEx stelt in een rapport dat de nieuwe veredelingstechnieken veel voordelen bieden. ”In 2050 is 70% meer voedsel nodig door de bevolkingsgroei, terwijl landbouwgrond verdwijnt door klimaatverandering en stedenbouw. Deze technieken kunnen de wereldwijde voedselzekerheid verbeteren en het gebruik van pesticiden terugdringen.”

“GMO-gewassen zijn zeer succesvol geweest. Een meta-analyse uit 2014 wees uit dat een gemiddeld landbouwbedrijf de opbrengsten met 22% kan verhogen, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 37% kan verminderen en de winst van de boeren met 68% kan verhogen. Desondanks hebben moeilijke regelgeving en vijandigheid van de consument ertoe geleid dat de groei van GMO-areaal stagneerde.”

Publiek voorlichten over technologie

“Het succesvol op de markt brengen van gewassen uit gene-editing vereist een zinvolle dialoog met consumenten, waarbij aandacht is voor de emotionele zorgen rond GMO. Ook moet het publiek worden voorgelicht over de technologie”, aldus IDTechEx.

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin