Doorgaan naar artikel

Duitse akkerbouwstrategie: duurzamer en meer waardering voor boeren

Foto: Martijn Knuivers -

Foto: Martijn Knuivers

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner heeft donderdag 19 december de eerder aangekondigde akkerbouwstrategie gepresenteerd.

Het werkstuk moet als uitgangspunt gaan fungeren voor een brede openbare discussie met alle relevante stakeholders, zegt Klöckner. De strategie formuleert twaalf punten voor actie die moeten leiden tot een duurzame teelt zonder afbreuk te doen aan de bevoorrading met voedsel, veevoer en biogene brandstoffen.

Actiepunten

De actiepunten variëren van vergroting van de bodemvruchtbaarheid via behoud en versterking van de biodiversiteit, doelmatigheid bij de bemesting, geïntegreerde gewasbescherming tot inschakeling van de akkerbouw bij de klimaatbescherming. Ook een grotere waardering voor de boeren en de politieke en financiële begeleiding bij de omzetting van de actiedoelstellingen worden genoemd.

‘Ambitieuze doelen’

De georganiseerde landbouw, bij monde van topman Joachim Rukwied van het Deutsche Bauernverband beoordeelt de strategie als ‘in de aanzet positief. “Een goede manier om de akkerbouw moderner, efficiënter en duurzamer vorm te geven, dankzij het veelvoud aan maatregelen”, zegt Rukwied. De organisatie van de gewasbeschermings- en kunstmestfabrikanten, het Industrieverband Agrar, spreekt van ‘ambitieuze doelen, waaraan zich de landbouw van morgen moet laten meten.’

Snel delen

Image
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin