Skip to content

Duurzaamheid van melk moet onbetwistbaar worden

Goed nieuws voor de melkveesector:  Nestlé wil een premium betalen voor het verlagen van de broeikasgasuitstoot op melkveebedrijven.

Foto: Canva/Alter_photo

Foto: Canva/Alter_photo

Voedingsproducent Nestlé wil een premium betalen voor het verlagen van de broeikasgasuitstoot op melkveebedrijven. Dat zegt Klaas Cuperus, hoofd duurzaamheid Nestlé Nederland. Dit is goed nieuws voor de melkveesector.

Herverdeling van melkgeld is een gevoelig onderwerp. Idealiter worden extra inspanningen op het erf, om aan maatschappelijke eisen te voldoen, direct vergoed en beloond uit meeropbrengsten in de markt. In de praktijk is dat nog lang niet altijd het geval.

Perspectief voor melkveehouders

Zo gaf FrieslandCampina recent aan de beloning voor CO2-reductie nog niet volledig uit de markt te kunnen halen. Dat Nestlé nu duidelijk uitspreekt extra te willen betalen voor melk met een lage CO2-footprint, biedt – gezien de omvang van de onderneming – perspectief voor melkveehouders. De voedingsmiddelengigant is actief in 27 landen en neemt melk af van meer dan 200.000 melkveehouders. Al deze melkveehouders moeten aan de bak. In Nederland investeert de onderneming samen met Vreugdenhil ruim € 50 miljoen in het terugdringen van de broeikasgasemissies op melkveebedrijven.

Extra inspanningen boer belonen

Robert Erhard, hoofd duurzame landbouwontwikkeling voor zuivel bij Nestlé en verantwoordelijk voor de wereldwijde inkoop van melk, geeft aan dat melkveehouders zich in gelijke mate moeten gaan inzetten voor financiën, dierenwelzijn en milieu. Opvallend is dat ook hij aangeeft dat extra inspanning op duurzaamheid moet worden beloond. Zaak is volgens hem wel dat de zuivel in samenwerking met andere ketenpartijen aantoonbaar stappen vooruit zet, zodat duurzaamheid van melk, net als de kwaliteit, onbetwistbaar wordt.

Melkveehouders weten nu in ieder geval op dit dossier waar ze aan toe zijn. De markt is helder en dat is misschien wel beter dan wachten op nieuw Haags beleid.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin