Fonterra rapporteert sterk herstel resultaten

Fonterra heeft het resultaat na belasting over 2019 met omgerekend € 743 miljoen verbeterd.

Ook ontvingen de leden een melkprijs die omgerekend € 1,72 per 100 kilo hoger uitkwam dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de jaarcijfers die de zuivelreus bekend heeft gemaakt.

Reorganisatie

In boekjaar 2018-2019 heeft Fonterra een grote reorganisatie doorgevoerd en tal van bedrijfsonderdelen afgestoten. Alles om de schuldenlast van het bedrijf drastisch te verlagen, en kleiner en wendbaarder te worden. In boekjaar 2019-2020 plukken Fonterra en haar leden de vruchten ervan. De uitbetaalde melkprijs steeg met € 1,72 naar omgerekend € 31,22 per 100 kilo (NZ $ 7,19 per kilo gecombineerd vet en eiwit). In de melkprijs zit ook 22 cent aan dividend. Vorig jaar was er geen dividend, omdat een groot verlies werd genomen. De winst na belasting komt dit jaar uit op € 376 miljoen, tegenover een verlies van € 367 miljoen in het jaar ervoor.

Onzekerheid door corona

Topman Miles Hurrell is blij en trots met het bereikte resultaat. Ondanks onverwachte gebeurtenissen, met name Covid-19, zijn de gestelde doelen toch bereikt. Voor het jaar 2020-2021 rekent Fonterra met een melkprijs die ruwweg ligt tussen de € 25,50 en € 30,00 per 100 kilo. Hurrell ziet de mondiale vraag en aanbod van zuivel goed in balans. Echter, de onzekerheid door Covid-19 houdt de markt misschien toch iets gematigder dan vorig jaar, is zijn inschatting.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.