Doorgaan naar artikel

FrieslandCampina en McDonald’s werken samen aan verlagen CO2-footprint zuivel

FrieslandCampina en McDonald’s werken samen aan een versnelde verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen. Doel is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 14% in 2025, ten opzichte van 2019.

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
Foto: Canva

Foto: Canva

FrieslandCampina en McDonald’s werken samen aan een versnelde verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen. Doel is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 14% in 2025, ten opzichte van 2019.

Het gaat om de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van zuivel dat wordt geleverd aan McDonald’s-restaurants in Nederland en België. De samenwerking onderstreept volgens FrieslandCampina de toewijding van bedrijven aan het tegengaan van klimaatverandering.

Beloning leden

De fastfoodketen en FrieslandCampina werken al ruim 30 jaar samen. De zuivelonderneming levert ingrediënten voor bekende McDonald’s-producten als McFlurry, Milkshakes en vleesvervangers als Valess. De nieuwe samenwerking draagt volgens FrieslandCampina direct bij aan de beloning van leden-melkveebedrijven voor hun inspanningen. Leden ontvangen deze vergoeding via het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet. Dit geld komt van twee kanten. Naast de onderneming legt ook de coöperatie geld in om te versnellen op duurzaamheid. De coöperatieve inleg voor duurzaamheid in 2023 is voor alle leden € 0,60 per 100 kilo melk. Dit is gelijk aan de coöperatieve inhoudingen voor 2022. Het grootste bedrag komt echter uit de onderneming. Naast de huidige ondernemingsbijdragen voor weidegang en duurzame ontwikkeling, komt er vanaf 2023 meer geld vanuit de onderneming dankzij de verwaarding van CO2-reductie in de markt.

Betalen voor zuivel met lagere CO2-footprint

Steeds meer klanten blijken bereid te betalen voor zuivel met een lagere CO2-footprint. De hoogte van de bijdrage uit de onderneming hangt sterk af van de scores van de leden. FrieslandCampina schat in dat de bijdrage vanuit de onderneming dit jaar tussen de € 15 miljoen en € 30 miljoen hoger uitvalt dan in 2022. De ambitie is om dit bedrag op termijn zoveel mogelijk uit de markt te halen. FrieslandCampina kan nog niet aangeven welk bedrag dit jaar is terugverdiend.

Voorbeelden van maatregelen

Voorbeelden van maatregelen die leden-melkveehouders nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zijn het langer weiden van de koeien, veevoer met een lagere CO2-footprint, het gebruik van voeradditieven om de methaanuitstoot te verlagen en het scheiden van mest en urine. Veel leden-melkveehouders wekken ook duurzame energie op, die vervolgens wordt gebruikt op de productielocaties van FrieslandCampina. De samenwerking met McDonald’s maakt het volgens een woordvoerder mogelijk om de vergoeding voor deze diensten aan tientallen leden-melkveehouders uit te betalen.

McDonald’s wil samen met al haar partners en leveranciers in de gehele keten werken aan oplossingen die het negatieve effect op het klimaat beperken. Het uiteindelijke doel van de onderneming is om tegen 2050 netto nul emissies te realiseren.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin